Двама съдии-докладчици последователно си направиха отвод на делото срещу съдия Румяна Ченалова. Те са били избрани чрез системата за случаен подбор, а са се отвели поради обстоятелството, че обвиняемата е техен колега - съдия в СГС, информираха от съда.

Съдия Величка Маринкова мотивира своя отвод от делото срещу Ченалова, с това че са били колеги в СГС. Към момента делото е разпределено на съдия Даниела Талева и по него още няма произнасяне, уточниха от СГС.

В мотивите си за отвода от това дело съдия Мирослава Тодорова пише, че след внасяне на обвинителния акт трима съдии-докладчици, на които е било възложено разглеждането на делото въз основа на системата за случаен подбор, са се отвели поради обстоятелството, че обвиняемата (Румяна Ченалова) е съдия в СГС.
Тодорова мотивира искането си за отвод от делото срещу Ченалова на основата на чл. 29 от НПК, според който не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който е извършвал разследване по делото.

Припомняме, през април Софийският апелативен съд започна делото срещу съдия Румяна Ченалова. Зимата градският съд прекрати делото срещу Ченалова за престъпление по служба.

Тя беше обвинена, че като съдия по гражданско дело на фирмата "Обединени енергийни търговци" срещу Националната електрическа компания, е наложила запор от 6 милиона и 300 хиляди лева на компанията.

ВАС отмени наказание на Мирослава Тодорова

ВАС отмени наказание на Мирослава Тодорова

Отмени решението за намаляване на заплатата на съдия Мирослава Тодорова

С това решение повече от две години НЕК нямала достъп до запорираните си пари. Тези нейни деяния не са престъпление, пише в мотивите на градския съд.

Припомняме, съдия Мирослава Тодорова по време на първото правителство "Борисов" заведе дело за клевета срещу тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов. Цветанов обвини Мирослава Тодорова, която тогава беше председател на Съюза на съдиите, че покровителствала организираната престъпност. Това бе поводът Тодорова да заведе дело за клевета срещу Цветанов.
Пет години след началото на процеса, той бе прекратен по давност и бе отменена оправдателната присъда на Цветанов, наложена от районния съд в Пловдив в края на 2012 г.

Делото на съдия Тодорова срещу Цветанов бе заведено през март 2012 година, а месеци по-късно тогавашният ВСС уволни Мирослава Тодорова. По-късно нейното уволнение бе отменено като незаконосъобразно.

С разпореждане от 3.02.2017 г. съдия-докладчик при СГС е прекратил наказателното производство по делото, като е приел, че в досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като обвинителната теза на прокуратурата е недвусмислено ясна и не води до нееднозначно тълкуване, но възведените инкриминирани деяния не съставляват престъпления, нито такива, по които съдът би могъл да се произнесе без съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението с прилагане на закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление, мотивира отвода си Тодорова на базата хода на делото срещу Ченалова.

В разпореждането на Мирослава Тодорова, с което тя заявява своя отвод от делото срещу съдия Румяна Ченалова пише, че се квалифицират като необосновани и доводите на съдията-докладчик по обвинението, че в обвинителния акт липсват твърдения, че обвиняемата Ченалова е в такива отношения с една от страните, която предполага корупционни схеми. Единственото изречение в обвинителния акт, отнасящо се до извънпроцесуални отношения с корупционен характер, засягало разговор между други лица, в който се обсъждала обвиняемата и един от участниците в срещата споделил, че тя е поела обещание да реши търговски спор между "ОЕК" ООД и "НЕК"ЕАД в полза на първото дружество.

Приема се за превратен извода, че това, че трима души, сред които не е обвиняемата, обсъждат подобно обещание обаче, само по себе си не представлявало твърдение, че такова действително е било поето, пише Тодорова в своето разпореждане.

Отменят решението на СГС и пак съдят Румяна Ченалова

Отменят решението на СГС и пак съдят Румяна Ченалова

Софийският апелативен съд връща делото след протест на Специализирано звено "Антикорупция"

В документа с искането за своя отвод Тодорова описва и детайли от делото срещу Ченалова. В отменителното решение се приема също, че съдията- докладчик, разглеждайки инкриминирани деяния в тяхната отделност, на практика се е позовал на доказателства по делото, пише Тодорова.

Тя описва действията на предходния съдия-докладчик, който е приел, че обвинението не позволява делото да бъде насрочено, защото дори възведените в него твърдения да бъдат доказани, това няма да доведе до осъдителна присъда, а до оправдателна.

Въззивният съд е отменил разпореждането, като по същество е приел, че обвинението е годно да инициира съдебно следствие.

При това положение, същественият правен въпрос, който стои пред следващия съдия-докладчик, е какви са пределите на обвързващото действие на отменителното решение на въззивния съд.

Съдът прекрати делото срещу съдия Румяна Ченалова

Съдът прекрати делото срещу съдия Румяна Ченалова

14-те нарушения не били престъпления

На финала на разпореждането си съдия Тодорова мотивира своя отвод с това, че има процесуална пречка за започване на дело. Тя цитира чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК, според текста на който: "Съдията-докладчик прекратява наказателното производство: Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия".

Владимира Янева поиска пълен опис на делата на Мирослава Тодорова

Владимира Янева поиска пълен опис на делата на Мирослава Тодорова

Oт встъпването й на работа в градския съд

С тези мотиви съдия Мирослава Тодорова пуска своя отвод като съдия-докладчик от делото и го предоставя да се докладва на председателя на Наказателното отделение на СГС за определяне на нов съдия-докладчик.

Борисов бил омерзен от записите между "двете каки" и адвоката
Обновена

Борисов бил омерзен от записите между "двете каки" и адвоката

Записът не го бил уязвил

Припомняме, името на Ченалова бе замесено и в скандалните записи със съдия Владимира Янева и адвокат Момчил Мондешки. Тогава Ченалова и Янева бяха наречени "двете каки" от премиера Борисов.