Критиката към работата на съда и дебатите във връзка със съдебните решения са необходим елемент от плурализма в демократичното общество. Те са от полза за укрепване на доверието в правосъдието.

Това се казва в публична позиция на Съюза на съдиите в България до членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

От съюза искат да има работещ механизъм за защита на съдиите в случаите, когато те са обект на публични атаки по повод на дейността им по правораздаване и дават пример с медийни публикации, в които се засяга името на конкретни съдии, а самите текстове не доказват твърденията.

Припомняме, ден по-рано от Висшия съдебен съвет излязоха с позиция, в която обясниха, че съдебните кадровици нямат право да се изказват за съдебните решения и "всяко твърдение за неспазване на закона и процесуалните правила от български магистрати, основано на факти и доказателства, трябва да бъде своевременно отправено до компетентните органи".

ВСС защити съдиите си за лавината оправдателни присъди

ВСС защити съдиите си за лавината оправдателни присъди

Твърдението за неспазване на закона трябва да се прати на компетентните органи

От Съюза на съдиите припомнят, че с писмо от 19 ноември 2018 г. в писмо до ВСС алармират за продължаващите атаки и публично обругаване на съдии по повод изпълнението на конституционното им задължение да правораздават.

От съдийския съюз подчертават разликата между добронамерена дискусия и манипулативни и охулващи личността на съдията клеветнически кампании. С подобни кампании се насаждат недоверие и омраза към съда и целят да създадат несигурност у съдиите. Целта им е да постигнат подчинение и смразяващ ефект върху независимото правораздаване, категорични са от Съюза.

"В последните дни, за съжаление, наблюдаваме пореден пример за ожесточена персонална кампания срещу съдията от Специализирания наказателен съд Иво Хинов по повод конкретен съдебен акт, постановен под негово председателство.

Съдиите искат защита от ВСС

Съдиите искат защита от ВСС

Да не забравяме негативния опит от Цветан Цветанов, призовават магистратите

От Съдийския орган цитират медийни публикации, които, според тях, създават манипулативни внушения, неосновани на никакви факти, за съмнения в добрата му професионална и човешка репутация. Те цитират конкретни статии в столичен вестник и в агенция.

В едната статия се споменават имената на няколко съдии и се цитират данни от техните имуществени декларации, подадени пред ИВСС, сред които и съдията Хинов. В текста не се твърди, че изброените поименно съдии притежават незаконно имущество или че не са изпълнили точно задължението си за деклариране.

Като използват повод информацията на Инспектората на ВСС за установени нередовности в две магистратски декларации, в статията се цитират конкретни факти от кредитните задължения и влогове наред със селективно подбрани данни за разглеждани от тях дела, за които се внушава, че са срещнали обществено неодобрение.

Съдиите във ВСС реагират в защита на магистрат от медийни публикации

Съдиите във ВСС реагират в защита на магистрат от медийни публикации

Призоваваме българското общество, законодателната и изпълнителната власт

В друго издание текстът на статията показва, че заглавието отново не кореспондира на изнесените твърдения, въпреки че те са поднесени в тенденциозно коментарен контекст, който затруднява читателя да разграничи действителните факти и интерпретацията на автора. Публикувана е снимка на съдия, заглавието цитира крупна сума, но в текста се разказва за дело от преди 13 г. с административен характер, при което няма нанесени имуществени вреди.

От Съюза на съдиите се притесняват, че подобна практика може да стане средство за натиск върху съда.

Лозан Панов: Съдебната система е затънала в зависимости

Лозан Панов: Съдебната система е затънала в зависимости

Председателят на ВКС изброи 11 причини, които опровергават Евродоклада

"Създава се впечатление, че от съдиите, за да не бъдат поругавани, се очаква да постановяват решения, които се харесват на страната, която е държавна институция, на политическата власт и на влиятелни икономически фигури, разполагащи със значително медийно въздействие. Негативната кампания срещу съдия по неприключило дело е опасно и поради това, че може да бъде дискредитиран крайният изход от съдебното производство", пише в декларацията на Съюза на съдиите до ВСС.

Поради това всички институции, които имат правомощия да бранят независимостта на съда, са длъжни да покажат недвусмислено адекватна защита на фундамента на правовата държава със защита на възможността съдът да реши делото въз основа на свободното си вътрешно убеждение, основано на закона и доказателствата. Крайният изход по делото ще е убедителен за обществото само ако се създаде среда, която не допуска съмнения, че процесът е бил несправедлив, пишат от Съюза.

Неотменимо задължение на ВСС, председателите на съдилищата и съсловните организации на съдиите е да защитават съдиите винаги когато те са обект на несправедливи и ожесточени атаки, категорични са от браншовия съюз. Това е причината да поискат от членовете на съдийската колегия на ВСС да изрази конткретно отношение по посочения случай и даде пълноценна защита на нападнатия съдия.

"Адекватната защита означава да се опровергаят неверните факти, да се разграничат ясно фактите от манипулативните оценки и да се покаже ясно и на разбираем език истината за всеки случай на несправедливо атакуван съдия", категорични са от Съюза на съдиите.

Според тях общите декларации и уверения в защита на принципите на правовата държава не осигуряват пълноценна реализация на независимостта и безпристрастността на засегнатия съдия.