От Съюза на съдиите в България се обявиха в защита на независимостта и професионалната чест и достойнство на своите членове.

Съдиите се позовават на Закона за съдебната власт, според който, единственият компетентен орган, призван да осигурява и отстоява независимостта на съдебната власт, е Висшият съдебен съвет. Призоваваме Ви да предприемете мерки срещу опитите за нелегитимно външно влияние върху съдебната власт, се казва в писмото на съдиите.

Повод за тяхното открито писмо, публикувано на страницата на Съюза, е медийна публикация от 23 април 2018 г., с която има внушения, че трима съдии се водят от предубеждения.

Публикацията обяснява за разследвано престъпление, в което е обвинен Ал Хусаини (сириецът, организирал реекспорт на лекарства - б.р.), който на два пъти иска по-лека мярка за неотклонение. Първото искане за изменение на мярката в по-лека е оставено без уважение от Спецсъда, и определението на съда е потвърдено от въззивен състав на Апелативния Спецсъд.

Седмица по-късно обвиняемият е отправил ново искане, което също е било оставено без уважение от Спецсъда, но при въззивния контрол от друг състав на Апелативния Спецсъд искането е било уважено и мярката е била изменена в домашен арест.

"Въз основа на тези факти в текста са направени множество внушения, които целят да създадат убеждение: че съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд (АСпНС) Петя Колева, Димчо Георгиев и Даниела Врачева разглеждат въззивни частни наказателни дела с предмет съдебен контрол върху мерките за неотклонение в досъдебното производство в отклонение от принципа за случайното разпределение на делата; че при постановяване на съдебните актове по тези дела тримата съдии се водят от нелегитимни съображения, които поставят под съмнение тяхната безпристрастност...", се казва в писмото на Съюза на съдиите.

"В периода 2010-2013 г. висши представители на изпълнителната власт водеха безпрецедентна по мащаба си и вида на използваните средства негативна кампания за дискредитиране на българските съдии и правосъдието като цяло. Четири години по-късно България беше осъдена многократно от Европейския съд по правата на човека за това, че чрез целенасоченото уронване на авторитета на правосъдието изпълнителната власт е нарушила основни принципи на справедливия процес и правовата държава", пишат от Съюза на съдиите в България.

От Съюза на съдиите припомнят множество случаи, в които са защитавали доброто име и професионална чест на съдии, подложени на неправомерни публични атаки. Последната позиция, изразена от ССБ, по повод разразилата се кампания срещу съдия от Софийския градски съд, постановил съдебно решение, с което се отправя преюдициално запитване до Съда на ЕС. Тя е отправена до членовете на съдийската колегия на ВСС на 4 април 2018 г.

Лозан Панов иска дисциплинарка за шефката на САС

Лозан Панов иска дисциплинарка за шефката на САС

След констатациите на главния инспектор на Инспектората към ВСС

Въпреки проведената дискусия, кадровият орган на съдебната власт не изрази становище в защита на накърнената независимост на съдията, публично атакуван в медиите от ръководител на висш държавен орган.

Съдията не получи адекватна подкрепа, което води до ескалация на публичното заклеймяване на съдебната власт, призвана да осъществява конституционната си функция по правораздаване, пишат от Съюза.

"Съгласно чл. 10, т. 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека, правото на свободно изразяване на мнение, получаване и разпространяване на информация и идеи може да бъде ограничено с цел гарантиране на авторитета и безпристрастността на правосъдието. Целенасоченото и преднамерено уронване на доброто име и професионална чест на съдията е от естество да причини сериозни вреди върху доброто функциониране на съдебната власт. Щетите са дългосрочни и труднопоправими", пише в писмото на Съдиите.

Според тях негативният опит от 2010-2013 г., когато министърът на вътрешните работи (Цветан Цветанов, сега председател на ПГ на ГЕРБ - б.р.) "кръщаваше" полицейски операции с имена на съдии не трябва да бъде забравян. Продължаването на тази практика с други средства има пагубни последствия върху независимостта на правосъдието и съдията.

Евродокладът не може да промени българската действителност, обобщи Лозан Панов

Евродокладът не може да промени българската действителност, обобщи Лозан Панов

Съдия номер 1 не смята, че премахването на Доклада ще има положителен ефект

По този начин се накърнява съдийската независимост, въздигната в основен конституционен принцип на правовата ни държава и прокламирана в множество стратегически международни документи.

Позовавайки се на Комуникационната стратегия (2014 - 2020 ) от Съюза на съдиите призовават да се изгради авторитета на ВСС като основен фактор за доверие в общественополезното функциониране на съдебната власт за осигуряване независимостта на съдебната система.

Лозан Панов иска 4-ма съдии по-малко във ВКС

Лозан Панов иска 4-ма съдии по-малко във ВКС

Причината е тенденцията за намаляване на броя на делата

Професионалната общност на съдиите очаква ВСС да изпълни законовите си задължения, а отделните членове - да изпълнят и моралния си дълг към магистратите и да се предприемат принципни мерки за противопоставяне на системните атаки срещу съда, преследващи нелегитимни цели, се казва в писмото, подписано от Атанас Атанасов от УС на Съюза на съдиите в България.