Европейската комисия съди България заради неспазване правилата на ЕС за безопасност на железопътния транспорт, съобщиха от Еврокомисията.

Искът пред Съда на ЕС срещу България е нетранспониране и неспазване на правилата на ЕС за безопасност на железопътния транспорт (Директива 2004/49/ЕС).

ЕК ни заплашва с евросъд, ако не предприемем мерки за по-чист въздух

ЕК ни заплашва с евросъд, ако не предприемем мерки за по-чист въздух

Липсва координиран подход между органите на национално и местно ниво

Директивата изисква от държавите членки да създадат разследващ орган. Той трябва да е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган. Разследващият орган трябва да е далеч от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите му.

ЕК призовава страната ни да спазва правилата за предоставяне на убежище

ЕК призовава страната ни да спазва правилата за предоставяне на убежище

Установени са нарушения при прилагане на законодателството

В това отношение България не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директивата на национално равнище. Българското законодателство не гарантира по-специално, че разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти се извършва от независим разследващ орган.

Припомняме, по-рано стана ясно, че трима от ръководството на БДЖ са подали оставка.

Трима от ръководството на БДЖ подадоха оставка

Трима от ръководството на БДЖ подадоха оставка

Владимир Владимиров, Велик Занчев и Филип Алексиев