Съветът на Европа ще разгледа отново през юни 2023 г. на следващото си заседание на Комитета на министрите състоянието с неефективността на наказателните разследвания и съдебната реформа у нас.

Днес на сайта Съветът на Европа публикува информация за проведеното от 7 до 9 март заседание на Комитета на министрите, на което е разгледана съдебната реформа у нас и системния проблем с неефективността на наказателните разследвания.

В съобщението изрично се отбелязва, че механизмът, който бе приет на първо четене от 48-то Народно събрание за разследване и контрол над главния прокурор от страна на директора на Националната следствена служба (НСлС) не е в състояние да осигури практическа и институционална независимост, защото директорът на НСлС ще бъде избиран, назначаван и подвеждан под отговорност от прокурорската колегия или пленума на Висшия съдебен съвет, в които главният прокурор може да упражнява решаващо или значително влияние.

Комитетът на министрите коментира общите мерки по изпълнението от страна на 48-то Народно събрание и подкрепя правителствения законопроект, внесен от служебния министър Крум Зарков. В доклада се констатира, че дългоочакваната реформа не е разгледана на второ четене, а законопроектът е минал само на първо четене. Призовава се властите да продължат необходимата законодателна работа, за да осигурят приемането на важните изменения, както и да се отговори на изразените опасения и допълнително да укрепят механизма за разследване. Българските власти се приканват и да направят анализ дали е необходимо да се усъвършенства допълнително законодателството с конституционни изменения.

"Нужно е да се гарантира, че горепосоченият механизъм за разследване на главния прокурор, на следващ етап и след подходящи консултации, за да се преодолеят ограниченията, дължащи се на конституционни пречки, и да се гарантира, че той е годен да отговори пълноценно във всички случаи и последващите я решения", се посочва в доклада.

Прави се констатация и че проектоизмененията относно критериите за избор на членове на ВСС, избирани от Народното събрание, все още не са приети и че Народното събрание е длъжно незабавно да избере нови членове на ВСС, като се подчертава настоятелно нуждата да се предприемат всички възможни стъпки за провеждане на този избор по начин, който да позволи ефективно намаляване на влиянието на главния прокурор върху новия ВСС.

Припомня се и от преди това изказвано предупреждение да се избягва приемането на каквито и да било разпоредби за автоматично отстраняване от длъжност на председателите на върховните съдилища, което би могло да застраши независимостта на тези съдии.

МС редактира закона за контрол на главния прокурор, а Зарков регистрира всички обещания

МС редактира закона за контрол на главния прокурор, а Зарков регистрира всички обещания

Тези промени не изчерпват съдебната реформа