"Деструктивното влияние на кибератаките и действията на хакерите и организираните престъпни кибергрупи влияят негативно не само върху администрациите, бизнеса и гражданите използващи интернет средата, но и върху икономиката, социалния и политическия живот в България, региона и света."

Това каза заместник-министърът на електронното управление Атанас Мазнев по време на заключителната конференция по проекта "Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT България". Той подчерта важността на всички реализирани дейности, които осигуряват необходимия технически инструментариум и по-високата квалификацията на екипа, който реагира на инцидентите, свързани с киберсигурността, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Хакери сринаха сайта на Министерския съвет

Хакери сринаха сайта на Министерския съвет

Това е втората подобна кибератака в рамките на месец

"Изпълнението на този проект е във връзка с изискванията на Директивата NIS2 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза, която се очаква да бъде приета до дни", обясни Мазнев. От МЕУ посочват, че реализирането на проекта им е много навременно и съвпада с назначаването на Националния координатор по киберсигурност, което ще съдейства за намирането на алтернативни решения за киберустойчивостта и противодействие с превенция на национално ниво.

Изграждане на център за национални и международни учения в областта на киберсигурността, е една от основните дейности по проекта според Петър Кирков, директор на дирекция "Мрежова и информационна сигурност" и Национален координатор по киберсигурност. В центъра ще се провеждат и тренировки в затворена виртуална среда, с експерти по киберсигурност от държавната администрация и др.

Кибератака удари сайта на Европейския парламент

Кибератака удари сайта на Европейския парламент

Тя последва обявяването на Русия за спонсор на тероризма

Кирков представи и останалите дейности по проекта:

- Изграждане на лаборатория за анализ на зловреден софтуер за всички операционни системи, която разполага със специализирано оборудване за автоматичен режим за анализ на файлове с зловреден код. Лабораторията ще се използва не само от CERT България, но и от публичните институции.

- Изграждане на forensic лаборатория, в която ще се ускоряват процесите по възстановяване на инфраструктурата след киберинциденти. При данни за киберпрестъпление, събраният материал ще се предоставя като доказателство за съставяне на съдебно производство на заинтересованите институции;

- Изграждане на Национална мрежа на екипите за реагиране при инциденти в компютърната сигурност за споделяне на информация за рискове, заплахи и уязвимости, свързани с киберсигурността;

- Присъединяване към основната платформа за услуги на мрежата на европейските екипи за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (MeliCERTes Core Services Platform) за международно сътрудничество и обмен на техническа информация в областта на киберсигурността;

- Разработване на система за мониторинг и съхранение на материали, свързани с мрежовата и информационна сигурност. Разработената платформа автоматично ще следи всички обявления за уязвимости и за атаки на определени устройства.

ЕС предлага два плана за укрепване на киберсигурността

ЕС предлага два плана за укрепване на киберсигурността

Настоява за допълнителни действия за защита на гражданите и въоръжените сили от киберзаплахи

"Предвижда се в бъдеще нейното интегриране с Регистъра за информационни ресурси (РИР) на държавната администрация, поддържан от МЕУ, като при сигнал от производител, за уязвимост на дадено устройство, платформата автоматично ще проверява през РИР, кои администрации използват това устройство и ще ги информира, как да подобрят киберсигурността му", подчерта Петър Кирков.

Общата стойност на проекта е 1 298 495 евро, от които 973 872 евро са от Европейската комисия и 324 623 евро - национално съфинансиране. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Innovation and Networks Executive Agency като официален представител на Европейската комисия по програма Connecting Europe Facility 2014-2020, Telecommunications Sector.