Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов проведе среща с главния прокурор Иван Гешев в Министерството на правосъдието.

Двамата обсъдиха преминаването на Бюрото по защита от Прокуратурата към Министерството на правосъдието.

Правосъдният министър заяви, че най-важният въпрос е да продължи защитата на застрашените в наказателното производство без сътресения, произтичащи от преместването.

По негови думи подзаконовата нормативна база и двустранните споразумения трябва да продължат да се прилагат и след влизането в сила на промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.

Гешев за закона за Бюрото по защита - писан на коляно, а се оказал най-важният в държавата

Гешев за закона за Бюрото по защита - писан на коляно, а се оказал най-важният в държавата

Главният прокурор вижда риск за защитата на свидетелите срещу мафията

От двете институции ще бъдат излъчени представители, които ще изготвят приемо-предавателните протоколи за имуществото и документацията.

Стоилов посочи и че е необходимо да се уточнят въпросите около статута на служителите.

Според него преместването на Бюрото по защита отново в Министерството на правосъдието няма да създаде затруднения относно охраната на главния прокурор, тъй като той има право на защита по Закона за Националната служба за охрана.

Гешев го пазят от три места, от какво се страхува, пита Рашков

Гешев го пазят от три места, от какво се страхува, пита Рашков

Дори би било добре Иван Гешев да бъде инициаторът на такава промяна