Арестът на бул. "Г.М. Димитров" №42 и арестът на ул. "М-р Г.Векилски"№2 отговарят на условията за пребиваване на задържани лица. Всички задържани лица в двата ареста са поставени в еднакви условия за пребиваване, които са необходими за поддържане на физическото и психическото им здраве, както и за уважаване на човешкото им достойнство. За това увериха от Областната служба "Изпълнение на наказанията" в София.

Килиите в арест "М-р Г. Векилски" №2 отговарят на изискванията за минимална жилищна площ от 4 кв. м. за всяко задържано лице и са оборудвани със самостоятелни легла, метална маса и столове, както и метални шкафчета. Във всяка килия има по два прозореца, откъдето влиза дневна светлина. Те са укрепени със защитни решетки, които се демонтират през лятото, а през зимата достъпът до свеж въздух се осъществява чрез метални клапи. Във всички килии има изкуствено осветление - постоянно и резервно. В килиите и общите помещения има непрекъсната циркулация на въздуха, осигурена от аспирационна система.

Манолова изисква от Цачева да се прекрати унизителното отношение спрямо затворниците

Манолова изисква от Цачева да се прекрати унизителното отношение спрямо затворниците

Във връзка с транспортирането на Иванчева с окови в болница

Всички помещения разполагат със собствен санитарен възел с течаща вода. Той е отделен от останалата част на килията със стена с височина 1,2 м. Подът е покрит с теракотни плочки, а стените са облицовани с фаянсови плочки. Това позволява хигиената в помещението да се поддържа на необходимото ниво. Хигиената в килиите се извършва от арестантите, на които се предоставят необходимите средства за поддръжка - препарати, кофи, метли, парцали и др.

Всяко задържано лице разполага поне два пъти седмично с време за къпане. Всеки ден се осигурява достъп до топла вода за хигиенизиране на помещенията и за пране на дрехи и бельо.

Всяко задържано лице има право на храна - закуска, обяд и вечеря. В двата ареста тя се доставя три пъти на ден от Затвора - София. Храната е достатъчна по химически и калориен състав съгласно таблици, които са утвърдени от министъра на правосъдието и са съгласувани с министъра на здравеопазването и министъра на финансите.

За нуждите на задържаните лица в двата ареста има обособени лавки, в които е предоставена възможност с лични средства да пазаруват хранителни и битови продукти по избор. Задържаните под стража лица могат да получават хранителни пратки по време на свиждане, които могат да съдържат до 5 кг. хранителни продукти и до 5 кг. плодове и зеленчуци. Според нормативната уредба пратките се проверяват от надзорно-охранителния състав на ареста.

Три министерства отговарят за храната, увери шефката на столичните арести

Три министерства отговарят за храната, увери шефката на столичните арести

Условията в местата за задържане са по евростандарти, твърди Дойчинова

В двата ареста се осигурява ежедневен престой на открито на задържаните лица през деня. В ареста на ул. "М-р Г.Векилски" № 2 престоят на открито се осъществява в три отделни заграждения във вътрешния двор на ареста с пряка слънчева светлина, свеж въздух и гимнастически уреди.

Задържаните под стража лица имат право на телефонни разговори между 08:30 ч. и 17:00 ч. на определените за целта места - престой на открито и арестните коридори.

Обискът на задържаните лица и претърсването на помещенията се извършва планово. Правят се извънредни проверки само при подозрения за неразрешени предмети. Обискът на задържаните лица се извършва от служители от същия пол по начин, който не уронва достойнството на задържаните.

Към двата ареста има медицински център, който осигурява медицинска помощ за всеки задържан. Той включва директор, който се намира в ареста на ул. "М-р Г.Векилски"№2, лекар ординатор, отговарящ за задържаните лица в ареста на бул. "Г.М.Димитров" № 42, лекар по дентална медицина, който обслужва задържаните лица от двата ареста, фелдшер и медицинска сестра.

Искат от Манолова да защити Иванчева и Петрова

Искат от Манолова да защити Иванчева и Петрова

Системно и брутално се опорочава и съдебният процес срещу тях, пишат защитниците им

Към Медицинския център са привлечени и външни специалисти-консултанти: невролог, кардиолог и дерматолог. Те извършват консултации на място, без да е необходимо допълнително извеждане на задържаните лица.

Всяка седмица се извършва амбулаторен медицински преглед на задържаните. В случай на спешност той се извършва незабавно. При необходимост задържаните лица се настаняват за лечение във външни болнични заведения.

Всяка жалба на задържано лице се проверява от горестоящия административен ръководител. За последните шест месеца в ареста на ул. "М-р Г.Векилски"№2 са постъпили 109 жалби и сигнали само от три задържани лица с претенции относно битовите условия в ареста.