"Телетол" сезира прокуратурата за злоупотреба с власт, престъпление по служба, съмнения за кражба и корупция от страна на АПИ и МРРБ. "Телетол" са стартирали и процедура в Европейската комисия по установяване на нарушения на българската държава в прилагането на европейското право, и с цел защита на правата на потребителите на е-винетки.

Сигналът до прокуратурата е за злоупотреба с власт, манипулиране и прикриване на публична информация и документи, ощетяване на потребителите на е-винетки и сериозни нарушения на договора за изграждане на тол-системата. В сигнала са посочени и факти, доказващи незаконосъобразността на договора за опериране на единствения действащ национален доставчик - Интелигентни Трафик Системи ЕАД, който и до момента продължава да е монополист.

Припомняме, че договорът с "Телетол" бе прекратен с мотив за липса на оперативна съвместимост на база интерфейс с Електронната система за събиране на пътни такси. Договорът с тях бе сключен на 14 май 2019 г. Дружеството имаше 10 дни, за да установи съвместимост на база интерфейс и договорът да влезе в сила. 

От АПИ уверяват, че не поддържат монопол на доставчиците на услуги

От АПИ уверяват, че не поддържат монопол на доставчиците на услуги

Пътната агенция представи писмата за прекратяване на договора с "Телетол"

"Телетол" иска от прокуратурата да започне разследване срещу председателя на УС на АПИ Георги Терзийски и директора на Националното Тол управление - Олег Асенов - за действия и бездействия, които умишлено облагодетелстват трети страни и които нарушават правата и законните интереси и свободите на гражданите и потребители на електронни винетки.

На прокуратурата е предаден и детайлен доклад, съдържащ информация, факти, документи в подкрепа на твърденията за извършване на действия от гореспоменатите лица.

Обвиняват АПИ и тол управлението за създаване на монопол

Обвиняват АПИ и тол управлението за създаване на монопол

От "Телетол" настояват да получат решение, за да могат да атакуват по съдебен път

В сигнала до прокуратурата Телетол прилага документи и твърди че:

  • АПИ не е собственик и реално няма достъп към момента до собствената си система за електронни винетки, която e в експлоатация от януари 2019г. и би трябвало правата да са предоставени на българската държава. Това е нарушение на Договора за изпълнението на ТОЛ системата, сключен след проведена обществена поръчка, както и на Закона за пътищата, тъй като в последния изрично е регламентирано, че преди стартиране на експлоатация само АПИ трябва да притежава достъп до системата без да има съвместно опериране, с което и да било трето лице.
  • Българската система за електронни винетки е създадена за аржентинско дружество Kapsch TrafficCom Argentina, а избраният след проведената обществена поръчка изпълнител - консорциум на дъщерни фирми на австрийското дружество Капш - е уредил за себе си пълните права върху българската система чрез основния си подизпълнител. В договора на Капш с АПИ изрично е посочено, че собствеността на системата трябва да принадлежи на българската държава и системата не може да се предоставя или използва от трети страни.
  • Договорът на единствения засега национален доставчик на услуга, "свързан" със системата на АПИ - Интелигентни Трафик Системи ЕАД е нищожен, тъй като е сключен един ден преди да бъдат приети и публикувани Правилата и Общите условия за регистриране на други желаещи доставчици.

"Това еднозначно показва, че същият договор е подписан в резултат на предварителни противоправни уговорки", посочват от компанията. В допълнение са предоставени доказателства, че монополистът ИТС АД не използва собствена система, каквото е изискването за всеки регистриран доставчик, а реално използва същата система, която Капш е разработила за АПИ. Това категорично потвърждава, че Капш действа като напълно незаконен Оператор, работейки в сянка и осъществявайки чрез монополиста разпространението на е-винетките, а в бъдеще - и на тол таксите.

"Телетол" е сезирал и Европейската комисия за нарушаване на европейското право, като очакват на българското правителство да бъде наложено да поправи порочната си практика, която е в разрез с европейските правила.

В случай, че правителството откаже да направи това, Европейската комисия ще заведе дело в Европейския съд. Не е изключена възможността българската тол система, от която е част и електронната винетка да последва съдбата на германската тол система, която беше спряна от Европейския съд, именно заради дискриминационна практика, а договорът с Капш - избран за оператор на системата там - бе незабавно прекратен.