По разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров започва проверка за съответствие на дейността на ПП "ДОСТ" с разпоредбите на конституцията и закона за политическите партии.

На 26 март е публикувана декларация на Политическа партия "Демократи за отговорност, свобода и толерантност" - ПП ДОСТ за организиране и провеждане на "Национална подписка с искане за законово признаване от страна на българската държава на статут на национално малцинство".

Местан не иска да плаща данък за нечии исторически комплекси

Местан не иска да плаща данък за нечии исторически комплекси

ДОСТ вървели по пътя на българския Нелсън Мандела

С оглед съдържанието на декларацията и отправените в нея искания, както и по повод на публични изявления в тази насока на председателя на партията, главният прокурор Сотир Цацаров разпореди извършването на проверка от Върховната касационна прокуратура.

Предмет на проверката е съответствието на дейността на ПП ДОСТ с разпоредбите на Конституцията на Република България и Закона за политическите партии и така евентуалното наличие на предпоставките по чл. 149 ал. 1 т. 5 от Конституцията /искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на политическа партия/ или по чл. 40 ал. 1 т. 1 и т. 2 от Закона за политическите партии /иск до Софийски градски съд за разпускане на политическа партия/.

Войводите дават ДОСТ на главния прокурор

Войводите дават ДОСТ на главния прокурор

Заради искането на Местан за признаване на национално турско малцинство