Върховната административна прокуратура протестира решение на Административен съд София, с което е оставен без уважение протеста против решението на КЕВР за повишаване на цената на природния газ по заявлението на "Булгаргаз" ЕАД. 

Припомняме, считано от 1 април 2017 г. цената на природния газ се повиши с 29,6%.

Прокуратурата оспори решението на КЕВР за цената на газа

Прокуратурата оспори решението на КЕВР за цената на газа

Има съществени нарушения на административните правила

Според ВАП съдът не е отчел неспазването на разпоредба за регулиране на цените на природния газ. По този начин са накърнени правата на участници в административното производство, които с изключение на "Булгаргаз" ЕАД, изразяват несъгласие с повишението на цените, описвано като "шоково" и "гибелно".

Единствено "Булгаргаз" ЕАД не възразява срещу повишението на цената на природния газ. ВАП си обяснява това с факта, че ако до април 2017 г. хората са плащали по 280.21 лв. за 1 000 куб. метра, то след увеличението цената е скочила на 360-370 лв. за 1 000 куб. м.

От ВАП е констатирано и, че в производството пред АС София град не е доказано от КЕВР, че е спазен принципът по чл.31, т.1 Закона за енергетиката - на прозрачността за определяне на цените и е акцентирано недвусмислено, че решението на административния орган не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез който са определени ценовите компененти.

Омбудсманът и федерацията на потребителите дават КЕВР на съд

Омбудсманът и федерацията на потребителите дават КЕВР на съд

Повод отновo са повишените цени на природния газ

Затова ВАП протестира пред ВАС решението на съда като неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е за отмяна на постановеното съдебно решение и вместо това постановяване на отмяна на решението. на КЕВР за поскъпването на газта.

Граждански организации оспорват в съда увеличените от КЕВР цени

Граждански организации оспорват в съда увеличените от КЕВР цени

Настояват КЕВР да следва обществения интерес, а не партийни интереси