Върховна административна прокуратура оспорва пред Административен съд София - град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране-КЕВР от 31 март, с което считано от 1 април цената на природния газ се повишава с 29,6%.

С оспорваното решение на КЕВР са утвърдени цените, по които обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ до крайните снабдители на природен газ и всички клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и към мрежа ниско налягане, както и на "Овергаз Мрежи" АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ и цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.

Прокуратурата се зае с решението на КЕВР за цената на газа

Прокуратурата се зае с решението на КЕВР за цената на газа

Вече се проверява решението за вдигане на цената на водата

При проверката на ВАП са разкрити противоречия с материалноправни разпоредби, изискващи спазване на принципа за най-ниски разходи при образуване на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи.

Според ВАП са нарушени и основни принципи на ЗЕ - на прозрачността за определяне на цените, за възстановяване на икономически обоснованите разходи на дейността на енергийните предприятия, защото решението не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез които са определени ценовите компоненти и не е ясен начинът на образуването им.

От ВАП е констатирано и, че решението на КЕВР противоречи с целта на закона, тъй като на практика се потвърждава (със съвсем минимални корекции и при допуснатите нарушения) заявлението на "Булгаргаз" АД и извършеното не е в унисон и с целите, с основните и ръководни начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност

Описаните нарушения, допуснати при издаване на оспорвания акт водят до незаконосъобразност в цялост, поради което ВАП иска пълна отмяна на решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВР.

Протестиращи скочиха на КЕВР: Вие погребахте България

Протестиращи скочиха на КЕВР: Вие погребахте България

"Спрете геноцида над българските пенсионери"

През второто тримесечие на 2017 г. клиентите на "Булгаргаз" ЕАД ще плащат съответно по 370.98 или по 363,26 лева за 1000 куб. метра без акциз, ДДС и такса за пренос (19,73 лева за 1000 куб. м.). През първото тримесечие цената на суровината беше 280,21 лева за 1000 куб. метра.

Считано от 1 април 2017 г. се въвежда и промяна в цената, по която се продава природен газ на "Овергаз Мрежи" АД в размер на 381.78 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), вкл. по 18.52 лв./1000 nm3. поради предизвиканите допълнителни разходи.

В съответствие с конституционните прерогативи на прокуратурата да следи за спазване на законността и в съответствие с правомощията й, е подаден протест против решението на КЕВР.

От ВАП са установени съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като при произнасянето на КЕВР не са отчитани обстоятелства, чието изясняване е дължимо по закон и е счетено за необходимо от самия орган.

Решението е по повод подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цени за второто тримесечие на 2017 г.,

В изпълнение на решение на КЕВР от 20 март са изискани и получени данни от "Булгаргаз" ЕАД /купувач на природен газ/ и от "Петрокелтик" ООД /продавач/.

За шефа на КЕВР жалбата за поскъпването на газа е неоснователна

За шефа на КЕВР жалбата за поскъпването на газа е неоснователна

В Регулатора обсъждат поскъпване и на водата за Варна от 1 май т.г.

На откритото заседание проведено на 28 март, въпросната информация не е обсъждана от КЕВР, а почти безкритично е прието изявлението на обществения доставчик, че условията на чл.17, ал.5 от Наредбата са практически неприложими (при това без да се уточнява, че все пак са спазени).

Припомняме, че председателят на КЕВР Иван Ивано съобщи, че увеличението влиза в края на отоплителния сезон, така че ще има възможност до началото на новия отоплителен сезон да се направи корекция надолу в цената.

Решенията в КЕВР се вземат изцяло в интерес на енергийните дружества, а не на гражданите, е мнението на омбудсмана Мая Манолова, която преди 3 дни участва в открито заседание на КЕВР. На него което трябваше да се вземе решение за цената на парното и топлата вода след поскъпването на цената на природния газ от 1 април. Крайните цени на природния газ, топлата вода и парното ще бъдат уточнени на закрито заседание на КЕВР на 7 април, петък.

Въпреки уверенията на шефа на КЕВР Иван Иванов, че новата цена на газа не би трябвало да повлияе на цените на стоките и работодателските организации и бизнесът скочиха срещу решението на КЕВР. На 4 април,стотици протестираха пред сградата на Енергийния регулатор, докато течеше заседанието.

В същия ден, лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви на пресконференция, че КЕВР изпълнява политическа поръчка и обслужва ГЕРБ. Левицата епритеснена от шоковото поскъпване на газа, тока и парното, предвидено от енергийния регулатор.

Умишлено се отлагало обсъждането на предстоящото поскъпване. През цялата кампания този въпрос се е отлагал и крил, смята Нинова. Две години и половина не е имало обществено обсъждане на скока на цената на газа, недоволни са червените.

Правителството защити повишените цени на газа, а от кабинета напомниха, че цената се определя на пазарен принцип. Посочват, че не бива да се поставят под риск сигурността на енергийната система заради преследване на политически дивиденти.