Работодателите оспорват предвиденото увеличение на елемента "Задължения към обществото", който влиза в крайната цена на тока. Бихме окачествили подобна мярка като "най-мързеливото" решение за сектор електроенергетика. Това се казва в открито писмо от АИКБ за предстоящото увеличение на цената на елемента "Задължение към обществото".

Ако газът поскъпне с 30% от 1 април, скачат цените на тока и парното

Ако газът поскъпне с 30% от 1 април, скачат цените на тока и парното

С около 20 % може да поскъпне топлоенергията

Работодателите призовават КЕВР да преразгледате решението си за предстоящото увеличение на цена ЗкО. От АИКБ предупреждават, че: "в противен случай ще бъдем принудени да изразим недоволството си по начин, какъвто поискат нашите членове".

Смятаме, че резервите и буферите в сектора са достатъчна предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към настоящия момент не се осъществява. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите елементи за високоефективното комбинирано производство, най-вече с оглед края на отоплителния сезон.

Прокуратурата атакува правилата за преизчисляване консумацията на ток

Прокуратурата атакува правилата за преизчисляване консумацията на ток

Оспорва законността им във Върховния административен съд

Според бизнеса, остава впечатлението, че въпросните когенерации изпитват остра необходимост от покриване на неясни разходи като оптимизират цената за количествата енергия, която ще бъде изкупувана от НЕК на преференциални цени.

Липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия предизвиква съмнения за надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването.

Извънредните обстоятелства доведоха до необходимост от извънредни мерки, които да гарантират сигурността на доставките и вътрешното потребление. Трудностите, както и липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия доведоха до съмнения за надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването.

Особената политическа ситуация в страната през последните месеци доведе до необходимост от отлагане на редица мерки от страна на държавните институции, в това число и КЕВР - една от които беше частичното увеличение на цената на природния газ.

Увеличението на цената на електроенергията чрез т.н. "Задължения към Обществото" /ЗкО/, е в пряка причинно-следствена връзка с отложеното увеличение на цената на природния газ. Така нареченото "кръстосано субсидиране", типично, доведе до дискриминационно отношение спрямо индустрията, която ще трябва да плати крайната сметка след края на отоплителния сезон, се казва в писмото на работодателите.

КЕВР се оправда с формулата за по-високата цена на природния газ

КЕВР се оправда с формулата за по-високата цена на природния газ

Парното и топлата вода скачат между 18% и 38%

Логичният извод е, че предпоставките за своевременни действия от страна на КЕВР бяха налице още в началото на годината, но в резултат от забавените действия на регулатора индустрията ще понесе солидни загуби по изброените направления.

Смятаме, че е налице противоречие с генералната концепция за високоефективно комбинирано производство, а именно - производството на електроенергия да е съпътстваща, а не основна дейност, която е от естество да предизвика сътресения в ценовите компоненти за всички крайни потребители.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояват КЕВР да потърси алтернативни възможности за оптимизиране на цените, които да не водят до увеличение на цена ЗкО през няколко месеца.

В настоящето положение енергоемкият бизнес е поставен под натиска на едновременното увеличение на цена на природния газ и електроенергията и то в период, който се очаква генералното потребление да намалява.

Остава впечатлението за избирателност на действията на регулатора, обоснована от обстоятелства, които са извън пазарните принципи. Липсата на мерки, които да доведат до пълна либерализация на енергийните пазари затруднява достатъчно едрия бизнес, който към настоящия момент ще трябва да търпи и последиците от закъснелите действия на регулатора.