Петчленката на ВАС остави без уважение искане за преюдициално запитване до Съда на ЕС по дело за дяловото разпределение на парното, съобщиха от ВАС.

Искането е по дело № 1318 от 2019 г., образувано по касационна жалба на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Делото е за формулата, приета в т.6.1.1 от Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост заради промяната в текста, приета през 2007 г. 

Топлофикация - София натрупала дълг от близо 200 млн. лв. за 18 месеца

Топлофикация - София натрупала дълг от близо 200 млн. лв. за 18 месеца

До средата на годината задълженията трябва да бъдат покрити, заяви шефът Александър Александров

Според върховните магистрати няма необходимост от отправяне на преюдициално запитване, тъй като не са налице неясноти относно тълкуването на правото на ЕС, относими към спора по делото.

Касационната инстанция обезсилва и решението по дело 1372 от 2016 г. на тричленен състав на Върховния административен съд. То засяга формулата за дялово разпределение на топлоенергия в сгради етажна собственост. Причината е, че оспорената разпоредба не е част от действащото право, тъй като е изменена с друга последваща норма, която урежда същите обществени отношения. Поради това към датата на приключване на производството липсва предмет на оспорването.

Припомняме, още на 17 август 2003 г. от Федерацията на потребителите заведоха дело срещу "Топлофикация - София" в Страсбург.

През март 2019 г. от "Топлофикация - София" заявиха, че вече няма да завежда дела срещу клиентите, които дължат малки суми".

Начисляваните такси "сградна инсталация" години наред мореше софиянци. Хората дължаха подобни такси, дори да не обитават апартаментите си. Често таксата се начисляваше на кубатура.

Делото за отмяна на такса "дялово разпределение" бе от 13 април 2018 г. Според него министърът на енергетиката Теменужка Петкова трябваше да заплати общо 870 лева разноски на гражданина, подал жалбата. Петкова трябваше да плати и на още четири физически лица, чиито жалби са били присъединени към делото. И това дело бе на ниво тристранка във ВАС.

На 17 април 2018 г. ВАС отмени такса "Сградна инсталация".

Година след това - през месец май 2019 ВАС спря производството си по делото за такса "Дялово разпределение" докато чакаше да се произнесе Съда на Европейския съд.

На 31 юли 2019 г. също ВАС определи, че формулата за дялово разпределение на топлинната енергия е нищожна. Въпреки това, тя продължава да се начислява.