Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което е потвърдено решението на министъра на здравеопазването за възлагане на обществена поръчка за строеж на Национална многопрофилна детска болница.

Решението на ВАС е окончателно.

Тричленният състав смята, че решението на КЗК е правилно и при постановяването му не са допуснати нарушения, които да водят до неговата отмяна.

Нова оценка на конструкцията на Детската болница искат от Национална мрежа за децата

Нова оценка на конструкцията на Детската болница искат от Национална мрежа за децата

Деца и родители сега обикалят 17 болници в София

В утвърдената от възложителя документация за участие се съдържат минимално необходимите данни за изготвяне от потенциалните участници на концепция за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

В тази концепция, участниците следва да опишат и обосноват своето виждане за изпълнението на проектирането по всички фази и части на инвестиционния проект - етапи, работен процес и последователност на изпълнение, времево съвместяване на дейностите (включително и времеви график) предмет на проектирането, като изложат организационната структура и управление на човешкия ресурс, начина на изпълнение на поставената задача.

На етап участие в процедурата се изисква доказване на необходимия екип, който да има компетентност и опит за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

Сградата на детската болница - невъзможна, незаконна и опасна

Сградата на детската болница - невъзможна, незаконна и опасна

Камарата на архитектите иска обществената поръчка да бъде спряна

Върховните съдии не приемат твърденията и аргументите на КАБ, че липсата на разделяне на поръчката на обособени позиции - обособена позиция за проектирането и обособена позиция за строителството, ограничава конкуренцията и не допуска до самостоятелно участие в процедурата проектантите.

Разделянето на поръчката на обособени позиции е въпрос на целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол.

През февруари тази година възложителят е извършил обследване на конструкцията, като заключението е, че строежът може да бъде довършен, след извършване на строително-възстановителни дейности.

Архитекти и инженери видяха пропуски в поръчката за детската болница

Архитекти и инженери видяха пропуски в поръчката за детската болница

Те са обезпокоени от липсата на идеен проект

Припомняме, идеята за строежа на Национална детска болница датира поне от 30 години, но до този момент не се е пристъпвало към по-сериозни стъпки за осъществяването й. Първоначално намерение да се помести детската болница беше за сградата на болница "Лозенец" (т.нар. правителствена болница), но след това тя беше дадена и премина към структурите на Софийския университет с цел подпомагане на Медицинския факултет и база за обучение на студентите. Така правителството и МЗ минаха към вариант строеж в комплекса на Александровска болница.Министър Ананиев уверяваше тогава и че директор на Националната кардиологична боница няма да бъде директорът на болница "Лозенец" Любомир Спасов.

На 3 юни стана ясно, че здравният министър Кирил Ананиев иска проверка на документите за Националната детска болница.

През август архитекти и инженери сигнализираха, че са намерили пропуски в поръчката за детската болница. 

На 18 октомври камарата на архитектите настоя обществената поръчка за новата педиатрична болница да бъде спряна. Те обявиха, че сградата е невъзможна, незаконна и опасна. 

След това пък Камарата на строителите у нас упрекнаха архитектите в "браншов канибализъм"

Строителите упрекнаха архитектите в "браншов канибализъм"

Строителите упрекнаха архитектите в "браншов канибализъм"

Камарата на архитектите се превръщала в политическа организация