Арбитражния съд при БТПП възстановява нормалния режим на разглеждане на арбитражни дела.

При провеждането на откритите арбитражни заседания се прилагат всички противоепидемични мерки. Спазват се изискванията за социално дистанциране, като за целта Арбитражната зала е оборудвана със стъклени предпазни прегради. За открити заседания се използват и конферентните зали на БТПП, които осигуряват необходимата площ за присъстващите.

На заседанията присъстват само участниците в конкретните производства, като са им осигурени средства за дезинфекциране. Всички присъстващи са длъжни да използват лични защитни средства.

Делата се насрочват в график през по-голям времеви интервал помежду им по преценка на арбитражните състави, като се отчита необходимостта залите да бъдат проветрявани и дезинфекцирани.

На клиентите на АС е предоставена възможност да извършват отдалечени справки чрез онлайн системата на съда и на телефони: 02/81 17 546, 561, 558, 559;

Документи по делата се препоръчва да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg