Магистратите от Върховния касационен съд (ВКС) върнаха на Софийския апелативен съд (САС) делото срещу акушерката Емилия К. за опита за умишлено убийство на малолетната Никол Д., съобщиха от ВКС.

Решението е от днес на тричленния състав на Върховния касационен съд (ВКС).

Делото е образувано по жалби на подсъдимата Емилия К. и на частния обвинител и граждански ищец Никол Д., представлявана от родителите ú.

И двете страни обжалват решението на САС, според което размерът на наложеното на подсъдимата наказание затвор е намалено от 18 на 16 години. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена от въззивния съд. Подсъдимата е призната за виновна за опит за убийство на малолетен, намиращ се в безпомощно състояние, по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Емилия К. е осъдена на 16 години затвор, както и да заплати 400 000 лв. неимуществени вреди на семейството на Никол.

Тричленният състав на ВКС приема, че двете касационни жалби са допустими, като частично основателна е тази на частния обвинител и граждански ищец.

Като неоснователно е прието оплакването на подсъдимата за допуснати нарушения във връзка с установяване на обективната истина по делото.

Травмите от побоя застрашили сериозно живота на бебето Никол, обясни експерт пред съда

Травмите от побоя застрашили сериозно живота на бебето Никол, обясни експерт пред съда

В момента детето е в много стабилно състояние

И в двете касационни жалби се правят оплаквания за явна несправедливост на определеното наказание от 16 години "лишаване от свобода". Твърденията на двете страни са диаметрално противоположни -подсъдимата се оплаква от неоправдано завишен размер на наказанието, а частното обвинение го намира за занижено с оглед на вида и размера.

Съдебният състав на ВКС е категоричен, че "доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна" са прекалено тежки за извършеното.

Според върховните съдии някои от базисните данни, приети за относими към индивидуализацията на наказанието, не са оценени от въззивния съд в тяхната действителна значимост и конкретна тежест.

На внимателна преценка подлежи приетата от САС като смекчаващо обстоятелство продължителност на процеса, се казва в решението на ВКС - 5 години. Нарушаване на правото на справедлив съдебен процес по чл. 6, т. 1 от ЕКПЧ, включващ и разглеждане на делото в разумен срок, подлежи на компенсация чрез намаляване на наказанието, пишат магистратите.

От ВКС заявяват, че продължителността на едно производство се преценява в светлината на конкретните обстоятелства по делото, като се прилагат критериите, изведени в практиката на Европейския съд по правата на човека. Обстоятелствата са сложността на делото, поведението на подсъдимите лица и това на компетентните органи, а не само с оглед времевата продължителност на процеса, подчертава тричленният състав на ВКС.

Надценено е значението на констатациите от проверката на ИА "Главна инспекция по труда" във връзка с допуснати от работодателя нарушения на Кодекса на труда относно полагането на извънреден труд - продължителността на работното време и осигуряването на необходимите почивки.

При оценяване на количеството извънреден труд съдиите се оправдават, че подсъдимата сама е искала да работи повече.

Върховните съдии смятат, че личностите характеристики на акушерката не могат да са смекчаващи вината обстоятелства.

"Изразеното от подсъдимата пред САС съжаление е заявено декларативно и твърде късно, за да се приеме, че то е с цел разкаяние. Добрите характеристични данни са сред смекчаващите обстоятелства, ценени още от първия съд и възприети за такива от въззивната инстанция, поради което събраните допълнителни доказателства ги подкрепят, но не могат да бъдат ценени самостоятелно втори път", мотивират се върховните съдии.

Според върховните съдии уваженият размер на гражданския иск не сочи на явна несправедливост, като изцяло правилна е преценката на решаващите съдилища.

На 15 септември 2017 г. тя получи от Софийския градски съд 18 г. затвор, а в края на октомври 2019 г. присъдата бе намалена с 2 г. от Софийския апелативен съд.