Правителството ще внесе искане до Конституционния съд за тълкуване на разпоредба относно ефективното разследване срещу главния прокурор или т.нар. независим прокурор.

Тълкуването е за разпоредбите на чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България. Министерският съвет одобрил днес искането до Конституционния съд (КС).

чл. 126, ал 2: "Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори."

Гешев: Терминът независим прокурор е обиден за прокуратурата

Гешев: Терминът независим прокурор е обиден за прокуратурата

Препоръките на Венецианската комисия не са задължителни, смята новият главен прокурор

Формулиран е следният конкретен въпрос: "Общият надзор за законност и методическото ръководство, осъществявани от главния прокурор съгласно чл. 126, ал. 2 КРБ, включват ли случаите, когато прокурор извършва проверки, разследване и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор, предвид общоприетия правен принцип "никой не може да съди себе си" (nemo judex in causa sua), който е елемент на правовата държава?".

Като аргумент за допустимост на тълкуването е посочено, че нормата на чл. 126, ал. 2 от Конституцията не дава ясен отговор на този въпрос, а това води до различни тълкувания и колебания, както в юридическите, така и в политическите среди. Припомняме, че и шест организации поискаха оставката на правосъдния министър Данаил Кирилов. 

Повод за тълкувателното питане са отправените препоръки от независимия технически анализ на Прокуратурата на Република България за необходимостта от изготвяне на ефективен механизъм за разследване срещу главния прокурор.

Борисов разказал басня за независим прокурор

Борисов разказал басня за независим прокурор

Според Мая Манолова предложенията му са противоконституционни

Припомняме, на 9 декември 2019 г. в Народното събрание бе внесен проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който се предлага въвеждане на фигурата на независим прокурор, като отговор на препоръките на Венецианската комисия. 

Венецианската комисия: Прокуратурата на България е с пирамидална структура

Венецианската комисия: Прокуратурата на България е с пирамидална структура

Критични бележки по съдебната реформа…

Проектът предвижда прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, от която главният прокурор е част с право на глас, да избира "независимия" обвинител, чийто мандат е 7 години и да не се отчита на главния прокурор, за разлика от всички останали. Предвиждат се и регулярни отчети пред Народното събрание.