Втори съдия от СГС си направи самоотвод по делото за регистрацията на Мартин Димитров за лидер на СДС, съобщиха от съда.

Съдията е мотивирал отвода си с процесуални пречки.

В досегашната си дейност той е разглеждал искове и се е произнасял по искови производства, страна по които е бил СДС.

Основанията за отвода са на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК.

На 7 май друг съдия си направи отвод в открито съдебно заседание.

Предстои ново разпределение на делото на произволен принцип чрез компютър.

Припомняме, първоначално Софийският градски съд отказа да впише Димитров, а след това ВКС върна делото заради допуснати редица нарушения, с указания да бъде гледано от друг състав.