Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), град Варна заличи регистрацията на обект за обществено хранене след проверка в изпълнение на програмата за сътрудничество и институционално взаимодействие по Черноморието и създадения областен координационен център.

Ресторантът в курортния комплекс "Св. Св. Константин и Елена" бил проверен в средата на юли и инспекторите от всички институции установили редица нарушения на нормативните изисквания.

Агенцията по безопасност на храните извърши над 2300 проверки за седмица

Агенцията по безопасност на храните извърши над 2300 проверки за седмица

Близо 600 са проверките по Черноморието

Служителите на ОДБХ връчват заповед за спиране работата на обекта от 14.07.2017 г. Представителят на собственика е отказал обектът да бъде запечатан чрез поставяне на удостоверителни знаци на ОДБХ.

На 17 юли обаче въз основа на постъпило заявление за възстановяване дейността на обекта, е извършена проверка, при която е установено, че нарушенията са отстранени и е дадено позволение заведението да заработи отново.

В периода след възстановяването на дейността в областната дирекция са представени копия на документи от служители на други институции, участвали в проверката на 14 юли, от които става ясно, че през периода на действие на заповедта за прекратяване на дейността ресторантът е продължил да търгува с храни.

На основание събраните доказателства за извършване на търговия с храни в спрян от експлоатация обект ОДБХ Варна заличава регистрацията на заведението и с това категорично затваря заведението. За случая е уведомена и Районна прокуратура Варна.