Омбудсманът Диана Ковачева настоява всички завършили студенти по право да получат възможност да се явят на изпита за придобиване на юридическа правоспособност до края на тази година.

Тя изпрати препоръката си до правосъдния министър Десислава Ахладова заради подписка от студенти от юридическите факултети, които искат всички дипломирани по специалността през януари и февруари тази година да могат да се явят до края на 2021 г. на изпита за юридическа правоспособност.

В писмото си те посочват, че намират за несправедливо една част от завършилите специалност "Право" през тази година да имат възможност да се явят на изпита за юридическа правоспособност през ноември 2021 г., а друга част - най-рано през април 2022 г.

Омбудсманът посочва, че студентите предлагат различни варианти за разрешаването на проблема - промяна на сроковете за подаване на документи за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност; промяна на графика за провеждане на изпитите - да бъде насрочен още един изпит за декември 2021 г. освен планирания за ноември; подаването на заявленията за допускане до изпита да бъде със срок до 31 август 2021 г., но да се удължи срокът за подаване на останалите документи - заверена стажантска книжка и подписан от наставник индивидуален план или допускане (само за тази година) намаляване на стажа от 6 на 5 месеца.

Предвид ситуацията с пандемията от COVID-19 Ковачева препоръчва да се разгледа възможността завършилите студенти да се явят на изпита за юридическа правоспособност до края на настоящата година.