Правителството предостави безвъзмездно правото на управление върху комплекса "Асенова крепост" на община Асеновград.

До момента комплексът се стопанисваше от Министерството на културата, тъй като е културна ценност от национално значение.

С този акт община Асеновград вече може да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие", за което има идеен проект, информира радио Пловдив.

Целта е комплексът да се превърне, заедно с Бачковския манастир, в първостепенен център на туризма в региона.

Проектът на общината предвижда реконструкция на пътя до крепостта, разширяване на съществуващия паркинг, изграждане на информационен център, обезопасяване на някои места по пътеката за църквата и крупостта с парапет, без това да се отрази на естествената инфраструктура.

Успоредно с това се работи и за художествено осветление на двата обекта - църквата и крепостните стени. Общата стойност на проекта е в рамките на 6 милиона лева.