Човечеството ще трябва да приведе в действие "безпрецедентни" промени в начина, по който консумира енергия, пътува и строи, за да забави глобалното затопляне, или рискува увеличение на горещите вълни, бурите, причиняващи наводнения и случаите на засушавания в някои региони, както и загубата на видове. Това предупреждава нов доклад на ООН, цитиран от "Ройтерс".

Ограничаването на увеличението на температурите на Земята до само 1,5 градуса по Целзий, вместо 2 градуса, договорено по време на преговорите за Парижкото споразумение за климата през 2015 г., ще има "очевидни ползи за хората и природните екосистеми", изтъкват от Междуправителствената експертна група за климатичните промени към ООН (IPCC) в изявление, с което обявиха публикуването на доклада.

Глобалното затопляне може да e двойно по-топло от прогнозираното

Глобалното затопляне може да e двойно по-топло от прогнозираното

Нещата за живите същества отиват на зле

Докладът на IPCC посочва, че при настоящата скорост на затопляне, световните температури вероятно ще се увеличат с 1,5 градуса в периода между 2030 и 2052 г., като вече е налице увеличение от 1 градус над равнищата от прединдустриалната епоха в средата на 19 век.

Запазването на целта от 1,5 градуса ще ограничи глобалното покачване на морското равнище с 0,1 метра по ниско до 2100 г., отколкото с целта от 2 градуса, се уточнява в доклада. Това би могло да намали наводненията и да даде на хората, които обитават крайбрежията, островите и речните делти по света, време да се адаптират към климатичните промени.

По-ниската температурна цел също така би намалила загубите и изчезването на видове и въздействието върху сухоземните, сладководните и крайбрежните екосистеми, се подчертава в доклада.

Папата събира петролни компании срещу глобалното затопляне

Папата събира петролни компании срещу глобалното затопляне

Ватикана е домакин на форум

"Имаше съмнения, дали бихме могли да разграничим въздействията, поставени при 1,5 градуса, а това стана толкова ясно. Дори учените бяха изненадани да видят колко много наука е налице и колко много те могат действително да разграничават и колко големи са ползите от ограничаването на глобалното затопляне на 1,5 градуса в сравнение с 2 градуса", коментира Телма Круг, заместник-председател на IPCC.

"И сега повече от всякога знаем, че всяко малко затопляне има значение", подчертава Круг.

Докладът на панела от учени беше изготвен по искане на правителствата през 2015 г., за да оцени осъществимостта и важността от ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса.

Ограничаването до 2 градуса на глобалното затопляне няма да ни спаси

Ограничаването до 2 градуса на глобалното затопляне няма да ни спаси

А това беше надеждата за избягване на смъртоносни въздействия на климата

Докладът е разглеждан като основно научно ръководство за управляващите политици по света относно прилагането на Парижкото споразумение за климата от 2015 г. по време на конференцията за климатичните промени, която ще се проведе в полския град Катовице през декември.

За удържането на затоплянето до 1,5 градуса, емисиите на въглероден диоксид (CO2), генерирани от хората, трябва да намалеят с около 45 процента до 2030 година в сравнение с равнищата през 2010 г. и да достигнат "нетна нула" до средата на века. Всякакви допълнителни емисии ще изискват отстраняване на СО2 от атмосферата.

В обобщението на доклада се подчертава, че възобновяемата енергия ще трябва да доставя 70 до 85 процента от електроенергията до 2050 г., за да се остане в рамките на ограничението от 1,5 градуса, в сравнение с около 25 процента дял на ВЕИ понастоящем.

Милиони хора заплашени от наводнения заради глобалното затопляне

Милиони хора заплашени от наводнения заради глобалното затопляне

Следващите 20 години са критични за големи територии

Използвайки технологията за улавяне и съхранение на СО2, делът на произведената с газ електроенергия ще трябва да бъде намален до 8%, а с въглищата - под 2 процента. В обобщението на доклада не се споменава за петрола в този контекст.

Ако средната глобална температура временно надвиши 1,5 градуса, ще са необходими допълнителни техники за отстраняване на СО2, за да се върне затоплянето до под 1,5 градуса до 2100 година.

В доклада обаче се посочва, че ефикасността на мерките, като например засаждане на гори, използване на биоенергия или улавянето и съхранението на СО2, не са се доказали в голям мащаб и носят известни рискове.

Ала последиците от неспазването на целта от 1,5 градуса би означавало огромни промени за света.