Светът трябва да се справи с двете кризи заедно - климатичните промени и загубата на биологично разнообразие. Това обявиха две експертни групи на ООН, предупреждавайки против мерки за борба с глобалното затопляне, които вредят на природата, информира "Франс прес".

В първото по рода си сътрудничество между междуправителствените панели на ООН за климата и загубата на природа, учените подчертаха, че въпреки че двойните заплахи взаимно се засилват, в миналото те са били третирани така, сякаш са независими една от друга.

Германия залага още по-амбициозни цели за климата

Германия залага още по-амбициозни цели за климата

Германия няма да има нетни емисии на парникови газове към 2045-а

В рецензиран семинарен доклад, базиран на виртуални дискусии между експерти от Междуправителствената научно-политическа платформа за биологичното разнообразие и екосистемните услуги (IPBES) и Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC), се предупреждава, че редица планирани интервенции срещу глобалното затопляне ще окажат неблагоприятно влияние върху природата.

Те включват засаждане на биоенергийни култури върху големи земни площи, които са пагубни за екосистемите.

Те също така предупредиха да не се засаждат дървета за изсмукване на въглеродно замърсяване в екосистеми, които исторически не са били залесени, което често уврежда биологичното разнообразие и производството на храни.

Глобалният икономически отговор на климатичните промени: какъв е планът?

Глобалният икономически отговор на климатичните промени: какъв е планът?

Борбата с климатичните промени ще бъде от полза за икономическия растеж в световен мащаб

Панелът призова за прекратяване на загубата и деградацията на богатите на въглерод и видове екосистеми на сушата и океаните.

Субсидиите, подпомагащи вредни за природата дейности - като обезлесяване, прекомерно наторяване и прекомерен риболов - трябва да спрат, заключиха експертите.

В същото време те подчертаха необходимостта от промени в индивидуалните консуматорски навици.

Възстановяването на екосистемите е сред най-евтините и бързи налични климатични интервенции и би могло също да предложи така необходимите допълнителни местообитания за растения и животни, отбелязаха изследователите.

Подобреното управление на обработваемите земи и пасищните системи само би могло да спести 3-6 млрд. тона еквивалентни емисии на въглероден диоксид годишно.

Байдън определи за "морален и икономически императив" действията за климата

Байдън определи за "морален и икономически императив" действията за климата

САЩ, Япония и Канада обещаха голямо съкращаване на парниковите емисии

"Климатичните промени и загубата на биологично разнообразие се комбинират, за да застрашат обществото - често се усилват и ускоряват взаимно", отбеляза Хесун Лий, председател на IPCC.

Лий подчерта, че днешният доклад е "важна стъпка" в сътрудничеството между научните области, фокусирани върху климата, и онези, фокусирани върху биологичното разнообразие.

Александре Антонели, научен директор в Британските кралски ботанически градини, изтъкна, че сътрудничеството между IPCC и IPBES е "отдавна закъсняло".

"Въпреки че климатичните промени и загубата на биологично разнообразие представляват невидими заплахи за нашето бъдеще, добрата новина е, че можем да се справим и с двете чрез правилните мерки - онези, които се основават на солидна наука", настоя Антонели, който не е участвал в доклада.

ЕС зове за глобален пакт за биоразнообразието по подобие на Парижкото споразумение за климата

ЕС зове за глобален пакт за биоразнообразието по подобие на Парижкото споразумение за климата

То е от ключово значение за защитата на човешкото здраве

Председателят на IPBES Ана Мария Ернандес Салгар подчерта, че решения като опазване или възстановяване на природата биха работили в борбата с климатичните промени и загубата на биологично разнообразие, само ако са придружени от значителни съкращения на човешките емисии.

"Необходима е трансформационна промяна във всички части на обществото и нашата икономика, за да стабилизираме климата си, да спрем загубата на биологично разнообразие и да очертаем път към устойчивото бъдеще, което искаме", отбеляза тя, като допълни: "Това ще изисква от нас да се справим и с двете кризи заедно, по взаимно допълващи се начини."

Биоразнообразието в Европа е застрашено, необходими са действия

Биоразнообразието в Европа е застрашено, необходими са действия

Стотици местообитания и видове растения, птици и животни са застрашени