Климатичните промени се простират далеч отвъд заплахата от топенето на полярните ледени шапки - те са опасни също така и за живота в океаните.

Ново проучване, публикувано в авторитетното научно сп. Nature, е установило, че съдържанието на кислород в океаните е намаляло с повече от 2 процента в периода между 1960 и 2010 г.

Учените отдавна предупреждават за потенциално ужасните последици от намаляването на кислорода в Световния океан за морските обитатели и неговото последващо въздействие върху хората.

"Ние успяхме да документираме разпределението на кислорода и неговите промени за целия океан за първи път. Тези цифри са съществена предпоставка за подобряване на прогнозите за океана в бъдеще", пишат учените.

Въпреки че 2% може да звучи като само една малка промяна, не е необходимо много за застрашаването на състоянието на океаните. Единственият организъм в океана, който вирее с малко или без кислород, са бактериите.

"Само малка загуба на кислород в крайбрежните води може да доведе до пълна промяна в екосистемите - малък спад на кислорода като този може да се превърне от нещо желателно в нещо много нежелателно", предупреждава Дейвид Бейкър, който е главен асистент в Института за морски науки в Хонконг.

Кислородът в океаните не е равномерно разпределен, като спадът от 2 процента представлява средното за всички океани.

В някои части на света е налице много по-сериозен спад на нивата на кислород през последните пет десетилетия - например в северните части на Тихия океан, където е загубен най-големият обем кислород. Най-големият процент е загубен в Северния ледовит океан.

Изчерпването на кислорода в океана, показва проучването, е най-вече в резултат на изменението на климата.