12 фирми са закупили конкурсна документация за участие в конкурса на един етап за продажбата на 25 850 307 броя акции, представляващи 100% от капитала на"Топлофикация Пловдив" ЕАД, съобщиха от Агенцията за приватизация.

Крайният срок беше днес до 17,30 часа. 

Оферти са подали:

1."Далкия Интернационал" АД, Франция
2. "EVN" Ag, Австрия
3. "CEZ" АС, Чехия
4. "Брикел" ЕАД, гр.Гълъбово
5. "Е.ОН" EАД, България
6. "Овергаз Инк" АД, София
7. "ДЖИ ПИ Енерджи" ЕООД, София
8. "Енемона" АД, гр.Козлодуй
9. "Българска енергийна група" АД, София
10. "Хепиър Пауър Енерджи", София
11. "Zorlu Enerdji Elektrik Uretim" A.S. Турция
12. Gas de France, Франция

До 21 август кандидатите могат да искат разяснения по конкурсната процедура и да отправят запитвания, документацията за допускане до конкурса пък ще стане в срок до 25 август.

Кандидатите могат да закупят информационен меморандум в срок до 11 септември 2006г., а подаването на оферти е до 11 часа на 9 октомври 2006г.

Припомняме, че за купувач на топлофикацията се търсят стратегически инвеститори, които трябва да отговарят на няколко условия, например да имат приходи от 100 млн. лева за последните три години от производство или разпределение на електрическа или топлинна енергия.