С близо 120 млн. лева подпомагат земеделските стопани у нас по мярката Covid-19 на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

От правителството посочват, че програмирането на извънредната мярка е станало възможно по инициатива на страната ни, която е била подкрепена при преговорния процес от всички страни членки на ЕС и след одобряване на осмо изменение на ПРСР от правителството. Целта е да се намалят негативните последици за българските производители, предизвикани от пандемията.

Осигуряването на целевото финансиране ще осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани,както и на малките и средни предприятия. Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане.

Подмярка COVID-1 обхваща следните сектори - "Плодове и зеленчуци", "Маслодайна роза" "Винени лозя", "Декоративни растения", "Животновъдство" и "Пчеларство". Размерът на помощта зависи от вида на стопанството.

Подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство, отглеждащо селскостопански култури извън допустимите за COVID-1.

За свиневъдите - за едно заето лице в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. Тази за едно лице е земеделско стопанство, отглеждащо птици, е 430 лв. Таванът на финансова помощ за земеделските стопани по подмерките Covid -1 и Covid-2 е 7000 евро на един кандидат.

Подмярка COVID-3 включва подпомагане на малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция извън обхвата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта, като бенефициентът избира по кой да кандидатства. Първият е 5% от декларираните приходи от реализацията на преработената продукция за 2019 г., при условие че има 20% спад на приходите за 4 месеца през 2020 г., или 270 лв. на едно заето лице. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID-3 е до 50 000 евро.