Над 77 процента от служителите в ЧЕЗ в цяла Западна България стачкуват ефективно.

Според данните на КНСБ и "Подкрепа" - по информация на стачния комитет, към 9.00 ч. днес стачкуват над 78% от целия персонал на дружеството.
Стачката е обхванала всички подделения на ЧЕЗ, от Видин до Петрич.

След като не беше постигнато споразумение за разпределянето на парите за увеличение, стачният комитет обяви ефективната стачка.

До късно снощи са продължили преговорите между Обединения стачен комитет и представителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, но споразумение не е било постигнато.

Стачният комитет прие предложението на компанията за 23,45% средно увеличение на работните заплати, вместо предявените в стачните искания 25%.
Точката, по която не бе постигнато съгласие се отнася за бонусите към заплатите. Това е пречка за подписването на колективен трудов договор (КТД), срокът на който изтече на 31.01.2008 г.

Ефективните стачни действия ще продължат до подписване на стачно споразумение.

В дружеството е създадена организация за осигуряване на нормалното електроснабдяване в условията на стачка. При проблеми с електроснабдяването, абонатите могат да се обадят на телефон: 0700 10 0 10.