Министърът на земеделието и храните разпореди засилени проверки на хранителните стоки по време на почивни дни около национлания празник 3 Март, съобщиха от ведомството.

Проверките ще бъдат извършвани от регионалните служби на Българската агенция по безопасност на храните на територията на цялата страна, с акцент върху зимните курорти, където се очаква по-голям поток от туристи. Ще бъдат проверявани ресторанти и други заведения за обществено хранене, в това число и хотелски бази.

Проверки в магазинната мрежа и складовете на доставчиците се извършват постоянно, но заради по-голямото очаквано потребление през почивните дни, ще бъде увеличен интензитетът им, поясниха от Българската агенция по безопасност на храните.

Експертите посочиха, че много търговци правят опити да пласират в празничните дни некачествени или негодни за консумация стоки с изтекъл срок. В агенцията вече има подадени множество сигнали за нарушения на хигиенни и санитарни норми.