"Автомагистрали" ЕАД са доказали, че имат необходимия ресурс за изпълнението на всички "ин-хаус" договори, сключени по Закона за обществените поръчки. Това заявяват от дружеството в своя позиция по повод оповестения по-рано днес от Сметната палата одитен доклад.

Те посочват, че дружеството, е направило възражение по предвидения в закона ред с всички констатации, с които не е съгласно.

"Автомагистрали" ЕАД е сключило редица договори с АПИ след проведени процедури по обществени поръчки с участието и на други кандидати, пояснява се в становището.

БСП иска прокуратурата да прочете доклада на Сметната палата за "Автомагистрали"

БСП иска прокуратурата да прочете доклада на Сметната палата за "Автомагистрали"

На кого да вярваме на Сметната палата или на подчинената на държавата АДФИ

По изпълняваните обществени поръчки дружеството е ползвало единствено декларирани по съответния ред подизпълнители.

В позицията се подчертава, че в доклада на Сметната палата липсва констатация за свързаност с представители на възложителя, както и такава, че не е оказан необходимия контрол от Пътната агенция върху реда и изпълнението на възложените обществени поръчки.

"При изпълнението на сключените по реда на чл. 14 от ЗОП (ин хаус) договори, дружеството не ползва подизпълнители. Във връзка с тези договори са сключени договори за наем на строителна техника и механизация и договори за доставка на материали", поясняват от "Автомагистрали" и уверяват, че ще изпълнят в срок всички направени в доклада препоръки.

Припомняме, по-рано днес БСП поиска прокуратурата да се самосезира по одитния доклад на Сметната палата за фирма "Автомагистрали" и изводите в него.

Дружество „Автомагистрали“ взело аванси за 1.206 млрд. лв.
Обновена

Дружество „Автомагистрали“ взело аванси за 1.206 млрд. лв.

Манолова обвини, че са давани поръчки на близки до властта фирми, Аврамова поиска да не се правят неверни внушения