Общият показател „доверие на потребителите", измерван на всеки три месеца от НСИ въз основа на анкетно наблюдение, се е повишил с 4.5 пункта спрямо предишното равнище.

Нарастване на показателя на доверието се регистрира както сред населението в градовете, така и сред населението в селата (повишение на показателите съответно с 3.9 и 6.1 пункта).

Като цяло наблюдението през юли показва намаляване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с април, показва анализът на националната статистика, предаде money.bg.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията им за следващите 12 месеца, са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

В резултат на това балансовите показатели се увеличават съответно с 3.5 и 2.0 пункта.

По-малко песимистични в сравнение с април са също оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последната година и очакванията им за следващите 12 месеца.

Потребителите, живеещи в селата, считат, че финансовото състояние на техните домакинства понастоящем е относително по-лошо в сравнение с три месеца по-рано, докато сред градското население почти няма промяна.

Общата оценка на условията за спестяване при настоящата икономическа ситуация в страната продължава да бъде неблагоприятна, но има известна положителна промяна в мненията сред населението в градовете.

По отношение на следващите 12 месеца се очаква макар и минимално подобрение на условията за спестяване.

Според потребителите през последната една година има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо, като през следващите дванадесет месеца се очаква леко ускоряване на инфлацията.

По отношение на безработицата предвижданията са, че в бъдеще процесът на съкращаване на персонал ще бъде по-умерен.