България е на второ място по големина на несъответствието skill mismatch или това е разминаването на квалификационните умения на населението и нуждите на пазара на труда.

Това каза по време на пресконференция ас. Любомир Димитров, член на авторския колектив на Икономическия институт на БАН, изготвил Годишния доклад за икономическо развитие и политики в България за 2016 година.

2 % забавяне на растежа ни, прогнозират икономистите от БАН

2 % забавяне на растежа ни, прогнозират икономистите от БАН

2015-а - година на продължаващо възстановяване на икономиката

Според доклада 2015 г. е годината на най-голям спад в безработицата, което било изцяло в резултат на дейността на частния сектор. Във всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, има увеличение на броя на заетите лица.

Любомир Димитров посочи, че доброто образование е гаранция за заетост и визира данните за заетите лица - 84% от заетите са с висше образование, 67% със средно образование. Той изтъкна, че нивото на безработица намалява драматично през 2015 г., а нивата на икономическа активност на населението са по-високи от нивата от преди кризата през 2007 година.

Под 30% от учениците започват работа по професията си заради лоши управленски решения

Под 30% от учениците започват работа по професията си заради лоши управленски решения

МОН не изразходва ефективно парите за професионално образование

Според Димитров остава трудно постижима, но не и невъзможна, целта, заложена в плана за развитие на страната до 2020 г. за нива на заетост. По думите му трябва всяка година заетите и работещите хора да се увеличават с 40 – 50 хиляди души, което означава поддържане на нивата на икономически растеж и дори достигане на растеж от 3,5 % годишно. Очакванията са през 2016 г. заетостта да продължи да нараства, а безработицата да намалява до 8,4 %.

Освен това, от БАН препоръчват по-големи инвестиции в сферата на образованието и здравеопазването. Оказва, че според прозрачността на разходваните публични средства от страна на правителството страната ни е на 120-то място от 140 страни.

Банковото състояние коментира доц. Григор Сарийски. „Ако погледнете класацията на Световния икономически форум за така нареченото прахосничество, България е класирана на 97-мо място. Тоест една много голяма част от държавните разходи, включително и тези, които се финансират от държавния ни дълг, се прахосват”, коментира още доц. Сарийски.