На 13 август арбитражният трибунал постанови решение по международното арбитражно дело № ARB/15/43, заведено от Държавния резервен фонд на Оман срещу Република България в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон, САЩ, съобщава Министерство на финансите.

В делото ищецът се оплаква, че действията на българската държава и БНБ във връзка с поставянето на "Корпоративна търговска банка" АД под особен надзор, отнемането на лиценза и обявяването й в несъстоятелност, както и отказът й да бъде предоставена ликвидна подкрепа или спасителен план под друга форма, представляват нарушения на Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Оман.

Оманският фонд губи делото срещу държавата за КТБ

Оманският фонд губи делото срещу държавата за КТБ

През декември 2018 г. Държавният резервен фонд на Султаната Оман се отказа от исковете си срещу България

След като България представя две писмени защити, придружени от експертни становища и доказателства, през декември 2018 г. Държавният резервен фонд на Оман се отказва от исковете си без право да ги предяви отново.

В съответствие с този отказ, решението отхвърля окончателно исковете като неоснователни и осъжда ищеца да заплати всички разноски по делото на България.

Най-големият държавен инвестиционен фонд на Оман заведе иск в арбитражен съд срещу България заради краха на КТБ. Фондът на генералния държавен резерв на Султаната на Оман притежаваше 30-процентов дял в КТБ, която бе четвъртият най-голям кредитор в България, преди да фалира през 2014 г. Фондът настояваше да получи най-малко 150 млн. евро.

Готови сме за битката с Оманския фонд, отсече финансист номер 1

Готови сме за битката с Оманския фонд, отсече финансист номер 1

Правителството вече е наело адвокати