Бизнесът напомня на служебния премиер Гълъб Донев, че трябва да вземе решение по компенсациите за небитовите потребители на електрическа енергия до края на годината. За това има решение да Народното събрание, с което се възлага на Министерски съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия и от 2022 г. и от началото на 2023 г.

Срокът на действие на одобрената от МС Програма вече е изтекъл на 31 март 2023 г., а съгласно Решенията на НС компенсаторният механизъм следва да се прилага през цялата календарна 2023 г. В тази връзка четирите работодателски организации са загрижени както от липсата на такава програма, така и от голямото й забавяне. АОБР напомнят, че вече е установено, че компенсациите оказаха положителен ефект за икономиката на страната, тъй като беше избегнато затваряне на предприятия и съкращаване на работни места, подобно на много страни в Западна Европа.

Освен това решението на Народното събрание е създало сигурност у производителите у нас, като всички са предвидили получаването на компенсации за цялата календарна година.

Работна група към МЕ обсъжда компенсациите за тока за бизнеса

Работна група към МЕ обсъжда компенсациите за тока за бизнеса

Търси се по-ефективен механизъм, за да се повлияе на инфлацията

Все пак АОБР признават, че през април месец средните борсови цени на пазар "ден-напред" са под 200 лв./MWh, т.е. под прага за компенсиране (193,08 лв./MWh за април и 188,82 лв./MWh за периода 1-19 май), но опасността от завръщането на високите ценови равнища не е отминала. Доказателство за това е, че цените в 54,9% от часовете през април и 41,7% от часовете за първите 19 дни на май надвишават прага от 200 лв./MWh.

Поради това, механизмът за компенсиране на цените на електрическата енергия не е изгубил своето значение и следва да се използва като автоматичен защитен механизъм, в случай че цените започнат да нарастват отново, каквито очаквания имаме за предстоящия есенно-зимен период.

Нещо повече, Решението на Народното събрание е в сила и понастоящем, като Министерският съвет не го изпълнява от 1 април насам.

Поради това АОБР призовава Министерският съвет да изпълни задълженията си и да приеме Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия до 31 декември 2023 г.

АОБР призовава бизнесът да стегне коланите и да намали цените

АОБР призовава бизнесът да стегне коланите и да намали цените

Целта инфлацията да се успокои и да се изпълнят критериите за влизане в еврозоната