Българската стопанска камара (БСК) се обявява против философията на проекта на Закона за хората с увреждания.

"Темата за интеграцията на хората с увреждания е изключително чувствителна и отношението към нея до голяма степен е лакмус за зрелостта на едно общество. За огромно съжаление, проблемите в тази, а и редица други области през последните няколко десетилетия, се натрупват и решаването им става все по-трудно и сложно. Решаването на такива проблеми изисква аргументирани, последователни и мултидисциплинарни мерки, които да са насочени към устойчиви резултати и осезаемото им усещане от хората, които изпиват затруднения", пишат експертите от БСК в своето становище.

Законът за хората с увреждания готов в понеделник
Обновена

Законът за хората с увреждания готов в понеделник

МТСП обобщава всички коментари от срещите

Според членовете на камарата определянето на квоти за наемане на хора с увреждания е подход, несъобразен с националните условия и ниво на икономическо развитие. Този подход е трудно изпълним на практика в редица сектори на икономиката, които са със специфични условия на труд, допълват експертите.

Предлаганите в проекта на ЗХУ задължения за наемане лица с увреждания, обвързано с месечна финансова санкция в размер на 30% от минималната работна заплата, дължима за неограничен период от време, е категорично неприемлива мярка, категорични са от БСК.

В становището се обръща внимание и на факта, че в условията на растящ дефицит на работна сила, работодателите възприемат хората с увреждания като потенциален трудов ресурс. В този смисъл бизнесът имал изцяло положителна нагласа за включването им на пазара на труда.

Манолова и майките искат гаранции за работещ закон

Манолова и майките искат гаранции за работещ закон

Здравното министерство не работи по стандартите на СЗО, уверяват майките

"Държавата не следва да се опитва да прехвърля свои задължения, чрез които на практика реализира политика на социално подпомагане, доколкото подобно задължение съществува именно за нея. Практиката показва, че прекомерната защита и рестриктивна уредба, касаеща трудовите отношения на лица с намалена работоспособност, по същество действа възпиращо за работодателите да ги наемат, както и до укриване на тази информация от самите лица с увреждане при кандидатстване на работа", тълкуват още експертите.

БСК категорично настоява за преосмисляне и на концепцията за специализиран фонд "Заетост на хора с увреждания", тъй като се предвижда основен източник на средства да бъдат вноски от работодателите, а фондът да се управлява без тяхно участие - в Управителния съвет на фонда няма нито представители на работодателите, нито на хората с увреждания.

"Обръщаме внимание още веднъж, че прехвърлянето на проблеми от една група в обществото върху друга група не ги решава, а само противопоставя тези групи помежду им", пише още в становището на БСК.

Напредък за закона за хора с увреждания?

Напредък за закона за хора с увреждания?

Надежда за консенсус между майките, омбудсмана и социалното министерство