От началото на седмицата ЧЕЗ въведе тримесечното отчитане на електромерите за всички битови клиенти - 1.9 милиона домакинства. Това се отнася и за 60 000 малки фирми на територията на Западна България.

Тримесечното отчитане означава, че показанията на електромерите ще се отчитат веднъж на три месеца, вместо всеки месец,

Както и до сега, плащането на сметки ще става всеки месец.

За първите два месеца от тримесечния период ще бъдат формирани две равни месечни сметки, изчислени въз основа на формула, която отразява индивидуалното потребление и сезонността.

На третия месец, след отчитане на електромера, потребителят ще получава изравнителна фактура, която ще отразява разликата между стойността на реално потребената електрическа енергия за целия тримесечен период и фактурираните сметки през първите два месеца.

Тримесечното отчитане дава възможност да бъде отделено по-дълго време за отчитане на всеки един електромер, а служителите, които ще отчитат, ще се занимават само с това.

Това, според ръководството на компанията, ще доведе до намаляване броя на грешките.