Дейностите на организираната престъпност по трафика на хора и наркотици, търговията с контрабандни стоки, като цигари, алкохол и горива, както и данъчните престъпления (измами с ДДС) и измамите (включително компютърните) са основните престъпления, от които се изпират средства в България. Това показват резултатите от Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, публикувани на страницата на ДАНС.

Установени са редица икономически сектори, които се използват за пране на пари в различните му фази. Най-уязвимите икономически сектори включват горивата и въгледобива, търговията на едро и дребно, недвижимите имоти, транспорта и селското стопанство в контекста на измамите с еврофондове.

Малките и средни предприятия се очертават като по-уязвими за рискове от изпиране на пари, тъй като не са обект на същия контрол от страна на държавата, на какъвто са подложени по-големите предприятия. Като пример в доклада се посочва секторът на недвижимите имоти, по отношение на който не се прилагат изисквания за лицензиране или регистрация и който не разполага с ефективен механизъм за саморегулация.

Емил Радев: България е отличник в борбата с прането на пари

Емил Радев: България е отличник в борбата с прането на пари

Родните банки дори се престаравали с рестрикциите

В изготвената оценка се посочва, че значителна част от българската икономика е зависима от разходването на държавни и бюджетни средства и възлагането на различни видове обществени поръчки и публични дейности, които се свързват с възможността за незаконно присвояване на публични средства от страна на видни политически личности и потенциално замесени лица от частния сектор. Друг значителен източник на финансиране, свързан с различни измами, са еврофондовете.

От това може да се заключи, че публичният сектор е потенциално основен източник на средства, които могат да бъдат присвоени по престъпен начин и впоследствие да бъдат влагани и разслоявани чрез различни способи. Секторът на строителството, който получава най-голямото публично финансиране, е изправен както пред заплахата от измами с обществени поръчки, така и пред заплахата от незаконно присвояване на публични средства и схеми за изпиране на пари във фазата на интегриране.

БСК са силно обезпокоени от хаоса с обучението срещу пране на пари пред ДАНС

БСК са силно обезпокоени от хаоса с обучението срещу пране на пари пред ДАНС

Под заплахата от наказания, десетки хиляди формално спазват закона

В банковия сектор преводите в страната, презграничните преводи и касовите тегления са методите, които преобладават в случаите на изпиране на пари.

На противоположния полюс са застрахователният сектор, животозастраховането и доброволното пенсионно осигуряване (с лични или други вноски), при които рискът за изпиране на пари е нисък. Причината е, че обемите на тези продукти на пазара са ограничени, а свързаните последствия са незначителни.

Цялото резюме на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма може да прочетете тук.