Европейската комисия определя, че плановете за българската и гръцката помощ за изграждане и експлоатация на междусистемна връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. Проектът ще допринесе за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки на ЕС, без да наруши неправомерно конкуренцията.

"Новата междусистемна връзка между Гърция и България ще повиши сигурността на енергийните доставки и ще засили конкуренцията в полза на гражданите в региона. Одобрихме помощ, която ще бъде предоставена от България и Гърция, тъй като тя е ограничена до това, което е необходимо за реализирането на проекта, и затова е в съответствие с правилата за държавната помощ", коментира еврокомисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията.

С одобрените от Комисията мерки се подкрепя изграждането и експлоатацията на 182 километра трансгранична междусистемна връзка (наречена "IGB") между Гърция (Комотини) и България (Стара Загора). Междусистемната връзка е проектирана за транспортиране на 3 милиарда кубични метра природен газ годишно (bcm/y) от Гърция до България до 2021 г. При евентуална по-късна фаза на проекта капацитетът може да се увеличи до 5 bcm/y и да се създаде възможност за обратен пренос от България към Гърция.

Междусистемната връзка ще бъде собственост на "Ай Си Джи Би" АД — съвместно акционерно дружество, съставено от консорциума "IGI Poseidon" (включващ италианското дружество "Edison" и заварения гръцки оператор "DEPA") и българския оператор "Български енергиен холдинг" (БЕХ).

Общият размер на инвестиционните разходи за изграждането на междусистемната връзка възлиза на 240 милиона евро.

Борисов и Ципрас подкрепят интерконектора Гърция-България

Борисов и Ципрас подкрепят интерконектора Гърция-България

Той е сред седемте приоритетни за ЕК проекта

Финансирането ще се осигури чрез:

Пряко дялово участие в размер на 46 млн. евро от акционерите на съвместното акционерно дружество,

Вноска от 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), която се управлява централно от Европейската комисия,

Заем в размер на 110 млн. евро, предоставен от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на БЕХ (впоследствие прехвърлен на "Ай Си Джи Би" АД) и

Пряко финансово участие в размер на 39 млн. евро от държавния бюджет на България чрез оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014—2020 г. (ОПИК).

Интерконекторът България - Гърция да е готов до 2020 г., очаква Петкова

Интерконекторът България - Гърция да е готов до 2020 г., очаква Петкова

Това означава сигурност на доставките, конкурентни цени и съответно конкурентни икономики

България и Гърция уведомяват Комисията за следните мерки за подкрепа на инвестицията, включващи държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС за държавните помощи:

Безусловна държавна гаранция, която ще бъде предоставена от българската държава на БЕХ за покриване на заема в размер на 110 милиона евро, който дружеството ще получи от ЕИБ. Тази гаранция ще бъде предоставена на БЕХ безплатно.

39 млн. евро пряка финансова вноска от България чрез българската оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Определен режим за корпоративно данъчно облагане, който ще се прилага за "Ай Си Джи Би" АД за срок от 25 години от началото на търговските операции и ще бъде уреден чрез междуправителствено споразумение между България и Гърция.

Брюксел ни хвали за работата по интерконектора с Гърция

Брюксел ни хвали за работата по интерконектора с Гърция

Еврокомисар Марош Шефчович ни благодари

След извършена оценка от ЕК на мерките за подпомагане съгласно правилата за държавните помощи и по-специално съгласно Насоките от 2014 г. относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика. Комисията заключва, че:

Проектът ще допринесе за напредъка по основните стратегически цели на ЕС, включително диверсификацията на източниците за доставка на газ и ще повиши сигурността на доставките на газ за ЕС,

Мерките за помощ са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без помощта. В тази връзка финансовият анализ на проекта, извършен от Комисията, показа, че възвръщането на инвестиционните разходи само от тарифите за използване на междусистемния газопровод не би било осъществимо

Мерките за помощ са пропорционални и поради това ограничени до необходимия минимум. Комисията по-специално констатира, че подкрепата с безвъзмездна помощ по ОПИК, държавна гаранция и определен данъчен режим не надхвърля необходимото за реализирането на инвестицията (т.е. ще бъде покрит единствено "недостигът на финансиране");

Мерките за помощ няма да нарушат неоправдано конкуренцията.В тази връзка, съгласно действащите правила, нито БЕХ в България, нито DEPA в Гърция ще може да запазва повече от 40 % от капацитета на новата междусистемна връзка на входните пунктове съответно в България и Гърция. В резултат на това поне 60 % от новия капацитет ще бъдат отворени за конкуренти, които желаят да продават газ на тези пазари.

Ако закъснеем с интерконектора с Гърция, губим европари

Ако закъснеем с интерконектора с Гърция, губим европари

Това предупреди шефът на БЕХ

Комисията счита, че българските и гръцките мерки за подпомагане на изграждането и експлоатацията на междусистемната връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ и ще допринесат за постигане на целите в областта на сигурността на доставките, диверсификацията на енергийните източници и повишената конкуренция на енергийните пазари в ЕС.