Предвижда се през 2019 г. европейската икономика да продължи своя растеж за седма поредна година, с умерени темпове, като се очаква реалният БВП да нарасне във всички държави-членки на ЕС. Очаква се растежът да ускори отново своите темпове през следващата година, пише ЕК в своята пролетна икономическа прогноза. 

В България, ръстът на брутния вътрешен продукт спадна на 3.1% през 2018 г. от 3.8% през 2017 г., подкрепен от вътрешното търсене, но повлиян неблагоприятно от нетния износ.

Очаква се той да се възстанови през следващите две години, достигайки 3.3% през 2019 г. и 3.4% през 2020 г.

Благоприятните тенденции на българския пазар на труда се запазват и безработицата, която спадна до 5.2% през 2018 г., се очаква да намалее още до 5% през 2019 г. и 4.8% през 2020 г.

Още само 44 години България догонва Европа

Още само 44 години България догонва Европа

Данните са на Института за икономически изследвания при БАН

Бюджетният баланс се очаква да остане положителен през прогнозния период, а публичният дълг да продължи да намалява.

Тъй като през тази и следващата година световната търговия и растеж се очаква да нарастват по-бавно в сравнение с бързите темпове от 2017 г., икономическият растеж в Европа ще зависи изцяло от вътрешната дейност.

Днес имат работа повече европейци от всякога, а увеличаването на заетостта се очаква да продължи, макар и с по-бавни темпове.

Това, заедно с увеличаващите се заплати, ниската инфлация, благоприятното финансиране и стимулиращите фискални мерки в някои държави членки, се очаква да поддържа вътрешното търсене. Като цяло според прогнозите БВП ще нарасне с 1,4 % през тази година в ЕС и с 1,2 % в еврозоната.

България е с най-голям дял на чуждестранни инвестиции в ЕС според Красен Станчев

България е с най-голям дял на чуждестранни инвестиции в ЕС според Красен Станчев

По думите му страната ни има много важно място в Европа

Рисковете за перспективите продължават да са значими. Рискът от протекционистки мерки в световен мащаб и текущото забавяне на растежа на световния БВП и търговията биха могли да се окажат по-дълготрайни от очакваното, особено ако растежът в Китай е разочароващ.

В Европа рисковете включват Брекзит без споразумение и възможността временните смущения, които понастоящем засягат производството, да се окажат по-дълготрайни. Съществува и риск от оттегляне на частните инвестиции при повишаване на политическата несигурност и намаляване на стимулите на политиката за растежа.

От друга страна, частното потребление и инвестициите в ЕС биха могли да се окажат по-устойчиви от очакваното, особено ако доверието на предприятията и потребителите не се повлиява в толкова голяма степен от несигурността и вътрешните затруднения и ако бъдат подкрепени с по-ефективни от очакваното мерки на фискалната политика в държавите с фискално пространство и стимулиращи растежа реформи.

НСИ отчита повишаване на потребителското доверие

НСИ отчита повишаване на потребителското доверие

По-позитивни прогнози по отношение на безработицата