Електроразпределителните дружества не са доволни от предвижданото 18 -процентово поскъпване на тока за бита от 1 юли.

По време на обсъждане на цените с енергийния регулатор, компаниите обявиха, че при поскъпване с такъв процент ще претърпят загуби, тъй като то няма да покрие разходите им за закупуване на електроенергия.

От компанията се противопоставят на намаляването на разходите за амортизация, като са одобрени 41 млн. лв., при реално ниво за 2008 година от 73 млн. лв., предупреждават от ЧЕЗ.

Предвидените от ЧЕЗ Разпределение България АД оперативни разходи за 2008 г. са в размер на 129 млн. лева, в това число 51 млн. лева разходи, свързани с персонала.

Признатите от ДКЕВР разходи за ценообразуване за 2008 г. са в размер на 41 млн. лева ЧЕЗ Разпределение България АД следва да компенсира, неизвестно от къде, оперативни разходи за 2008 г. в размер на 88 млн. лева, посочват още от компанията.

От ЧЕЗ са категорични, че предложените от тях инвестиции за периода до 2012 година гарантират развитието към европейските стандарти за сигурност и качество, но с решението си ДКЕВР за нивото на повишение на тока не позволяват тези проекти да бъдат реализирани.

В предложението на ДКЕВР за ЧЕЗ Електро България АД не са предвидени увеличенията на цените на производителите от възобновяеми източници и когенерация през 2007 г. и началото на 2008 г., заявяват от компанията.

Сегашните нива на тарифите за битови потребители не покриват разходите за закупуване на електроенергия. Загубата от продажбата на един МВтч. достига до 3.5 лв., заявяват представителите на ЧЕЗ.

Одобрената от ДКЕВР цена за енергия за регулирания пазар на ТЕЦ Варна АД е 69.59 лв. при себестойност от 77.87 лв. При това положение на всеки мегават произведена енергия ТЕЦ Варна АД ще генерира 8.28 лв. загуба.

В същото време от EVN Bulgaria отбелязват, че предложенията, направени в доклада относно тарифната структура на цените на електроенергията, бележат положителна стъпка към установяване на правилата на либерализирания пазар.

Елразпределителят е доволен и от спазване принципа за равнопоставеност на клиентите и разходоориентирани цени на електроененергията.

От EVN обаче определят като тревожни някои тенденции в решенията на ДКВЕР.

На първо място се посочва драстичното орязване - с 60%, на инвестициите на компанията. При предвидени от дружеството над 661 милиона лева за следващите пет години, в доклада се предлага да бъдат признати само 260 милиона лева.

Също така изчислените от „ЕВН България Електроразпределение" АД съгласно Наредбата и Указанията на ДКЕВР разходи за амортизации, в доклада са намалени с 56%.

От компанията предупреждават, че ако така предложените в доклада стойности на разходите бъдат одобрени от ДКЕВР като база за определяне на цените за следващия регулаторен период, който започва от първи юли, ЕВН България няма да бъде в състояние да удовлетвори нито изискванията на ДКЕВР за качество на предлаганите услуги, нито собствените си принципи за непрекъснатото повишаване сигурността на мрежата и на доставките, за подобряване на обслужването на клиентите и приложението на високи технологии за ефективно управление и контрол на мрежата.

Нещо повече, експертите на дружеството са категорични, че с така разчетените в доклада разходи не би било възможно да се поддържа дори постигнатото до момента качество на мрежата и снабдяването, благодарение на вложените през последните три години близо 300 милиона лева в инвестиции и ремонт.

От своя страна Е.ОН се обръщат към клиентите си с уточнението, че увеличението на тока - с около 4 лв. за краен потребител, няма да бъде приход за компанията.

Допълнителните средства, които клиентите ще трябва да плащат покриват увеличените цени на производителите на електроенергия и НЕК.
На практика абонатите на Е.ОН България ще плащат по- високи цени, но тези суми няма да бъдат в полза на компанията, тъй като увеличените цени за клиентите се прехвърлят директно на производителите и НЕК под формата на по- висока цена за електроенергия.
По този начин електроразпределителните компании на практика се превръщат в събирачи на пари за НЕК и производителите, подчертават от Е.ОН.

Според тях регулаторът отново не е взел под внимание инфлацията и желанието на Е.ОН България да модернизира електроразпределителната мрежа, увеличението на цените на суровините и производствените материали, както и необходимото увеличение на заплатите за последните 3 години.

От Е.ОН също са категорични, че подобно решение за цените от страна на Регулатора ще направи невъзможно за компанията да продължи със своите планове за подобряване качеството на обслужване на клиентите, което бе един от заявените приоритети на Е.ОН България в контекста на либерализирания български енергиен пазар.