През 2011 г. се очаква да бъде изграден алтернативният за България газопровод от гръцкия град Комотини.

Тръбата с дължина около 150 км. ще преминава през Момчилград и Кърджали, като ще следва трасето на пътя за прохода Маказа на българо-гръцката граница.

Очаква се до три месеца да започне прединвестиционното проучване, а през септември 2010 г. - самото строителство. Според предварителни разчети, то ще струва малко над 100 млн. евро.

Припомняме, Европейската комисия отпусна за този проект 20 милиона евро.

До три месеца Българският енергиен холдинг (БЕХ) и "Булгаргаз" трябва да подготвят започването на прединвестиционните проучвания за включването на България към газопроводната система на Гърция.
Проучванията имат за цел да определят основните технически параметри. Те трябва да бъдат готови до края на октомври.

Успоредно с това ще се подготвят и плановете за отделните парцели, както и докладните по оценка на въздействието върху околната среда.