През второто тримесечие на 2010 г. средният тримесечен общ доход на човек от домакинство е 906 лева.

Това е 0.9% по-малко спрямо същото тримесечие на 2009 г.

В номинално изражение доходите на домакинствата от работна заплата намаляват.

За този период, според статистиката на НСИ, домакинствата са разполагали средно на човек с 456 лева, получени от работна заплата, докато през същото тримесечие на 2009 г. тези средства са били 482 лева, т.е. доходът от работна заплата е намалял с 5.6 на сто.

Основната част от този доход - 95.2 процента - са текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от предприемачество, показват още данните на Националния статистически институт.

През второто тримесечие на 2010 г. средните разходи на член на домакинство са били по 804 лева.

Разходите за храна и безалкохолни напитки остават непроменени.

Има незначително увеличение на дела на разходите, свързани с жилището - за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане. Те нарастват с 0,2 на сто.

Увеличават се относителните дялове на разходите за здравеопазване, транспорт и съобщения, а се наблюдава спад в разходите за облекло и обувки, свободно време, културен отдих и образование.