Интернетът и туризмът са в центъра на споделената икономика. Това сочат данни от първият глобален индекс на споделена икономика на тръста Timbro, представен от Института за пазарна икономика.

Индексът е съставен чрез използването на данни за обема на трафика и извлечена информация от уебсайтовете на отделните услуги и дава представа за факторите, движещи икономиката, която се основава на директни транзакции между купувач и продавач.

В резултатите са събрани месечни данни за трафика към услугите в 213 страни.

Споделената икономика набира популярност, но няма регулации

Споделената икономика набира популярност, но няма регулации

В САЩ са разработили регламенти, от които и държавата да печели

При 23 от тези услуги са напълно преброени активните доставчиците, използвайки автоматизирани техники за извличане на информация от интернет.

Исландия, островите Търкс и Кайкос, Черна гора, Малта и Нова Зеландия оглавяват списъка с най-високи индекси.

България се намира на 63-та позиция. 

Оказва се, че страните с развита интернет инфраструктурата и голям дял на туризма, имат големи споделени икономики.

Докладът на тръста разглежда подробно Исландия, където докато традиционната икономика се възстановява от икономическата криза, страната бележи значителен ръст на туризма.

Споделената икономика нараства бързо, за да отговори на търсенето по такъв начин, който би било трудно да си представим за една традиционна туристическа индустрия.

Не е изненадващо, че най-голямата компания в набора от данни е Airbnb с близо 1,5 милиона доставчици, оценени като активни средно за седмица. От 286-те компании, класифицирани като доставчици на услуги в споделената икономика, една трета предоставят жилищно настаняване, а половината попадат в широката категория на бизнес услугите.

Същите икономически показатели за свобода, които благоприятстват развитието на традиционната икономика, имат значение и за размера на споделената икономика. Това показва, че споделената икономика не служи основно за избягване на регулации.

Докладът установява, че няма връзка между размера на споделената икономика и различни индикатори за доверие в обществото.

Индексът обикновено подценява услуги, базирани върху конкретни мобилни приложения. Така се влияе най-често на резултатите за услугите за споделено пътуване като Uber и Lyft.

Uber е таксиметрова услуга, може да бъде регулирана, постанови Евросъдът

Uber е таксиметрова услуга, може да бъде регулирана, постанови Евросъдът

Победа за таксиметровите компании

Най-общо услуга в споделената икономика е платформа, която улеснява сделките между различни доставчици на пазарни услуги и клиенти, търсещи тези услуги. Транзакцията може да не включва прехвърляне на собствеността и се осъществява сама за себе си, като никоя от страните не се ангажира с бъдещи транзакции, информират още от Института по пазарна икономика.