По време на обсъждането на стратегията за финансиране и развитие на ВиК сектора у нас в Комисията по околната среда и водите Иван Иванов - председател на КЕВР заяви, че Комисията е ключов участник във водната реформа.

Шефът на КЕВР опровергава Манолова за цената на водата

Шефът на КЕВР опровергава Манолова за цената на водата

От Регулатора канили представител на Омбудсмана на всяко обсъждане, пише Иванов

Той подчерта, че те са участвали са в обсъждането, а после в разработването на двете наредби, които уреждат материята - за цените на водата и за уреждане на канализационните услуги.

Иванов отбеляза, че през 2016 г. ВиК операторите са изготвили бизнес плановете, след което след критичен анализ и няколкократно връщане, КЕВР започва приемането им през 2017 г. Тези планове са от изключително значение за провеждане на реформата, за да може през 2021 г. ВиК секторът да имат устойчиво развитие, допълни още той.

Бедните с безплатен минимум за вода предвижда ВиК стратегия

Бедните с безплатен минимум за вода предвижда ВиК стратегия

Нанков: Нуждите на ВиК отрасъла за инвестиции струват пари и ресурс

Председателят на КЕВР заяви, че са приети бизнес плановете на 14 регионални и няколко малки ВиК оператора. За всички тях важна част представляват инвестиционните разходи.

Иванов беше категоричен, че КЕВР приема само тези бизнес планове, които са необходими, обосновани и с ясни параметри, и които ще доведат до повишаване качеството на услугите. Така ще се защити здравето и комфорта на гражданите, както ще се отвори хоризонт за туризъм, подчерта той.

БСП излиза на протест срещу поскъпването на водата

БСП излиза на протест срещу поскъпването на водата

На заседанието на КЕВР представителят на БСП няма да участва

"Независимо от натиска, който сега ни се оказва, ние в нашите решения твърдо се уповаваме на законовите изисквания и подзаконовите актове", категоричен беше Иванов.

"Считаме, че решенията, които приемаме, са в дългосрочна полза", заключи шефът на КВЕР.