Изследването на "Визия за София" представя столицата ни като топ туристическа дестинация. С малки изключения туристите харесвали почти изцяло условията за туризъм в града.

Данните показват, че спрямо туристическото преживяване силните страни на София са културно-познавателният туризъм, съчетан с лесната достъпност, ниските цени, разнообразието от заведения и местната кухня.

Туристическият имидж на столицата е като предимно младежка дестинация - за туристи до 34 години. Наблюдава се и висок дял на повторните посетители от България с бизнес цели.

Докладът отбелязва значителен ръст на туризма в последните няколко години, който е добра индикация за наличието на конкурентни предимства. Обобщени са и възможностите пред сектора, които са свързани преди всичко с използване на технологиите в процеса на привличане на туристи и информирането им за различните културно-познавателни атракции, събития и дейности, засилване на съвместни инициативи между бранша и общината, както и с допълване на културния профил на столицата с туристически услуги в областта на спа и балнеоложкия туризъм, ски и планински туризъм, конгресен и бизнес туризъм, привличане на фестивали и международни културни мероприятия.

Предизвикателствата и областите за подобрение в София са капацитетът на столичното летище, дигитализирането на маркетинг усилията в тон със световните тенденции, достъпа до туристически забележителности в покрайнините на столицата, както и проблемите с "фалшиви" таксита.

Запитани за това кои са конкурентните предимства на града чуждестранните посетители отговарят най-вече, че: "Хората са добронамерени", "Има много зелени площи и паркове", "Евтино е" и "Храната е вкусна".
В това число родните туристи в столицата добавят и "добрия градски транспорт" - мнение, което обаче не е споделено от чужденците в същата степен.

20% спад на руските туристи въпреки топлината в отношенията

20% спад на руските туристи въпреки топлината в отношенията

Заради укрепването на лева, смята руският икономически министър

Областите, в които София изостава според туристическото мнение са свързани с чистотата, поддръжката на сградите, пешеходната настилка и информацията за забележителности.

Като цяло се отчита, че има голямо разнообразие на предлаганите услуги.
Мнозинството чужденци заявяват, че категорично ще препоръчат София като туристическа дестинация на близки и приятели.

София също така затвърждавала имиджа си на "бюджетна дестинация" - в проучването доминиращият дял хора харчат на ден до 50 лева.

Снимка 412905

Източник: "Визия за София"

Информираност:
Мнението и препоръката на близки и приятели имат най-голямо значение като източник на информация, от който туристите като цяло за първи път научават за възможностите на София (50% от всички анкетирани). Социалните мрежи и туристическите блогове се оказват най-важните първи източници на информация за туристическите възможности на града за чуждестранните посетители.

Придвижване:
По тематичната линия за придвижване до и в рамките на София, очаквано като конкурентно предимство се очертава цената на пътуването. Чужденците преимуществено пътуват със самолет (74%), а за българските гости на столицата е най-важен автобусният транспорт. Противоречива остава оценката за инфраструктурата на летището и автобусните и влакови терминали. Докладът отправя препоръки за подобряване на връзките между терминалите и града, за подобряване на обслужването на възрастни посетители, и за по-лесен и удобен достъп до информация.

Придвижването в града сред гостите му се осъществява основно пеша и с метро, като наземният транспорт и такситата също имат известен дял. Като цяло качеството на публичния транспорт не се оценява като част от конкурентните силни страни на града

Настаняване:
Данните показват голям дял на наети домове, например чрез AirBnB. Тази нова тенденция измества традиционното настаняване в хотели в рамките на няколко години. Те са най-важни и най-избирани от чужденците (37%) и на второ място като възможност за настаняване за българите (19%). Цените на настаняването са отново най-високо оценения показател като единствено при него има най-голям брой напълно удовлетворени посетители (32,2%).

Снимка 412906

Източник: "Визия за София"

Хранене:
Възможностите за хранене в столицата са по-добре оценени от други туристически услуги. Макар чуждестранните посетители да разчитат на по-висока категория заведения за хранене, за разлика от българите те са малко по-неудовлетворени от тях по конкретни показатели като качество на услугата, наличието на информация и достатъчна наличност. От друга страна цените, които отново са отлично оценени от чужденците, остават по-ниско оценени от българите, най-възрастните посетители и тези по работа в града. Традиционните български ресторанти с фолклорна програма и ресторантите с интернационална кухня са най-предпочитаните начини на изхранване на чуждестранните посетители, за разлика от българите, които се хранят предимно при роднини и приятели или в заведения за бързо хранене.

Атракции:
Анализът установява, че качеството на услугите в туристическите атракции има най-голяма необходимост от подобрения в сферата на начините за прекарване на времето. Такива подобрения биха могли да включват инвестиции в модернизация и нови технологии, повишаване качеството на туристическите преживявания чрез допълнителни услуги, възможност за закупуване на комбинирани билети за забележителности и др. Наличността на туристически атракции е оценена като средно удовлетворителна в по-голяма степен от туристите на екскурзия в София, което подкрепя актуалната тенденция в момента в града да се откриват нови забележителности и атракции за туристите.

Снимка 412907

Източник: "Визия за София"

Събития и дейности:
Според оценката на туристите в тематичната линия събития и дейности, нивото на удовлетвореност от нощния живот в София е средно. В клубовете, питейните заведения и местата за забавления се отбелязва нужда от подобрение на качеството на предоставяните продукти и услуги, обслужване, квалификации на персонала, наличие на информация. Спортните и рекреационни възможности на столицата носят най-ниска удовлетвореност на туристите със средни оценки между 2 до 2,9, а културните събития и пространства следват цялостната тенденция на удовлетвореност от туристическите услуги в града с преобладаващи малко по-ниски средни оценки. 

Ангелкова иска български туризъм в четири сезона - "Неочаквана ваканция"
Обновена

Ангелкова иска български туризъм в четири сезона - "Неочаквана ваканция"

Караянчева зове децата ни да искат да живеят и да почиват в България