Инспекторите на Държавния ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК) конфискуваха 4,7 кг. датски черен хайвер с повишено съдържание на оцветители Е 151 и Е 110.

Продуктът е производство на фирма LAUNIS FISKEKONSERVES A/S. Доставен е в „Кауфланд" в началото на декември 2009 г. и е бил предлаган в опаковки по 50 гр.

Общо 52,8 кг. хайвер от риба Прилепало (Lumpfish) са били доставени в „Кауфланд" с напълно изрядни търговски документи. Оцветителите Е 151 и Е 110 са разрешени за употреба в ЕС и са отбелязани върху етикета на черния хайвер.

Повишеното им съдържание над нормата в продукта е установено при лабораторни изследвания в акредитирана лаборатория в Чехия.
Сигналът за установената нередност е получен в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) на 5 февруари чрез информационната система за бързо осведомяване в ЕС RASFF.

„Веднага след получаването на нотификацията органите на ДВСК намериха и възбраниха наличните в търговската мрежа количества хайвер", заяви директорът на ДВСК в НВМС д-р Любомир Кулински.

"Беше уведомена и централата на „Кауфланд" в България. Предстои унищожаването в екарисаж на възбранените количества", допълни Кулински.