Няколко кабелни оператора се обединиха срещу обявените на страницата на ЧЕЗ общи условия за използването на инфраструктурата на ЕРП-то. Те написаха възражения до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), заяви пред БГНЕС Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Националното сдружение на кабелните оператори.

Кабелните оператори се обявиха срещу формулираните общи условия цени, определени от ЧЕЗ без да бъде оказан никакъв механизъм за формирането на цените, без да е съобразено с никакви подзаконови нормативни актове, касаещи Закона за електронносъобщителните мрежи и физическата им инфраструктура.

"Диема вижън": Големите кабелни оператори ни рекетират

"Диема вижън": Големите кабелни оператори ни рекетират

"ЕСТ НЕТ" продължава да пиратства

Основното възражение е от членове на Националното сдружение на кабелните оператори "Клуб 2000" е срещу формулираните в общите условия на ЧЕЗ цени, без да бъде оказан никакъв механизъм за формирането им.

"Без да е съобразено също с никакви подзаконови нормативни актове, касаещи Закона за електросъобщителните мрежи и физическата инфраструктура. Тези подзаконови нормативни актове, включително и методиката за определяне на разходите, а оттам и на цените, които трябва да бъдат изготвени от Министерство на транспорта и съобщенията, закъсняват спрямо законовите срокове", каза Валентин Георгиев,.

Според операторите в тези общи условия и технически изисквания, публикувани от електроразпределителното дружество нарушават по ред закони, включително и на Закона за задълженията и договорите.

Възраженията срещу определянето на месечната цена за ползването на трасе от стълбовата инфраструктура на дружеството за София и Северозападна България е подробно описано във възражението до КРС. Това е комисията, където се решават спорове между кабелни и мрежови оператори, които притежават съответната инфраструктура.

"Ние сме възмутени по принцип от подхода при определяне на цените. Друг е въпросът, че цените стават 50% по-високи, което ще затрудни изключително много кабелните оператори и води до увеличаване на цената на крайния продукт и то предимно в селските райони, където се ползва стълбовата инфраструктура на ЧЕЗ. Така увеличението ще засегне предимно най-бедните слоеве от населението", каза Валентин Георгиев.

Старата цена е 0,60лв./стълб, а новата е 0,91лв./стълб, което е 50% увеличение. Има въведени нови еднократни такси - 1.57лв./стълб без ДДС за техническо проучване и 1.35лв без ДДС/стълб за съставяне на констативен протокол.