700 лв. минималната работна заплата от 2017 г. за висшисти, работещи по специалността си. За това настоя президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му, ако от 1 януари 2017 г. минималната работна заплата за страната е 460 лв., то за висшистите трябва да стане 690-700 лв., за да разберат младите, че има смисъл да учат.

От КНСБ отбелязват, че политиката по доходите на кабинета „Борисов“ 2 е по-добра от провежданата от първото му правителство. Димитров уточни, че това не означава, че са изпълнени очакванията им. По думите му, има прилично развитие на доходите, но не добро и задоволително. И направи уговорката, че за някои има "пиле със зеле", а за други няма дори зеле.

497 000 души на възраст между 15 и 64 г. не са на трудовия пазар, вероятно са емигрирали извън страната, допусна Пламен Димитров.

Около 660 000 души са включени в колективното договаряне на работните заплати. Тук се договаряли най-високите заплати, за разлика от фирменото договаряне. Подписани са 987 колективни трудови договора в предприятията и 241 анекса. Действащите от началото на 2015 г. колективни трудови договори в страната по предприятия са 2226.

През тази година синдикатите намират, че е необходим „организиран натиск“ върху социалното министерство за нормативна промяна по работните заплати в Кодекса на труда. КНСБ ще настоява за ясни правила, процедури и срокове в Кодекса на труда за договаряне на работните заплати на всички равнища.

КНСБ ще иска ясни правила, процедури и срокове в Кодекса на труда за договаряне на работните заплати на всички равнища. Ще продължат и проучванията си по подготовката на пилотен проект Living Wage (заплата за издръжка на живота), която да бъде договорена и приложена експериментално на секторно-регионално равнище.