Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отново настоява за въвеждане на необлагаем минумим в България, както и на елементи от семейното подоходно облагане.

Независимо от увеличението на доходите през последните години, все още липсва осезателно подобрение на благосъстоянието на българите, констатират от синдиката, които изразяват недоволство от предвижданите промени в данъчните закони за 2020 г. Според тях данъците в България не отговарят на очакванията на обществото за справедливо облагане и затова е необходима промяна на данъчната философия. От КНСБ припомнят, че за това настояват от десетилетие, а в момента предлагат и компромисен вариант това да се въведе поетапно или под формата на връщане на вчере платени данъци.

На първо място те настояват за въвеждане на необлагаем минумим в размер на установената минимална работна заплата за страната.  Така ще бъдат освободени от данък хората с предимно ниски доходи, но това ще стимулира потреблението, което от своя страна ще се отрази изцяло на икономиката, а от там и на приходите в държавния бюджет, обясняват от КНСБ. Това означава, че не само няма да се намаляват доходите, а ще бъдат увеличени.

От КНСБ дават и пример: При минимална работна заплата 610 лв. за 2020 г., този, който получава работна заплата с данъчна основа 1000 лв., ще плаща налог върху 390 лв. (разликата над 610 до 1000 лв.), което прави 39 лв., а не 100 лв. месечно. Тази мярка ще струва на бюджета около 800 млн. лв., но пък те ще останат в джоба на българите с ниски и средни доходи.

Припомняме, че КНСБ още през юли 2019 г. предложи пакет от данъчни промени, които имаха за цел да компенсират потенциалната загуба на приходи в Държавния Бюджет от въвеждането на необлагаем минимум. 

От КНСБ настояват за въвеждане и на елементи на семейно подоходно облагане - данъчни кредити, диференцирани, според размера на възнагражденията и броя на отглежданите в семейството деца и/или данъчни стимули за сключване на граждански брак за млади семейства и пр.

Според синдикатите успоредното прилагане на тези две нови мерки ще доведе до един "усъвършенстван и по-справедлив модел на данъчна политика в България"."Ако Министерство на финансите възприеме нашето предложение, ще се постигне по-справедливо преразпределяне на публичните средства, като в хората с най-ниски доходи останат допълнително пари в размер на 730 лв. годишно.

Посланието на КНСБ към Бюджет 2020 по отношение на данъчната политика е: Повече пари за хората с ниски доходи, повече потребление, по-висок икономически растеж и съответно намаление на неравенствата.