Глоби за близо 2 милиона лева е наложила Комисията за закрила на потребителите (КЗП) през 2018 година. Това стана ясно от годишния доклад на комисията, приет от икономическата парламентарна комисия.

През миналата година са извършени 37 522 инспекции на търговци. Съставени са 2 627 акта за административни нарушения. Издадени са 2503 наказателни постановления. Влезли в сила са 2 181, като с тях са наложени глоби и имуществени санкции за 1 934 591 лв.

До момента са се регистрирали 11 хиляди онлайн търговци в България, заяви председателят на комисията Димитър Маргаритов. Продължаваме работа по защита на потребителите при продажби от разстояние, увери той депутатите.

КЗП иска размерът на санкциите да се определя от оборота на търговците

КЗП иска размерът на санкциите да се определя от оборота на търговците

Често се налагала най-високата глоба на нарушителите, но съдът я намалявал

Само за 2 години броят на жалбите, подадени срещу онлайн търговци, се е удвоил, изтъкна той.

През 2018 г. са извършени 120 инспекции по спазване изискванията на Закона за спиртните напитки, като 4 от тях продължават от предходен период. Взети са 33 проби от различни видове и марки спиртни напитки, които са възложени за изпитване за установяване състава им по определените в ЗВСН основни физикохимични показатели.

Резултатите сочат, че 25 от пробите съответстват на изискванията за съответния продукт и 8 не съответстват по отношение на обявения алкохолен градус и по отношение на физикохимичните показатели и характеристики.

За една проба от представеното експертно становище е установено, че не отговаря на изискванията за съответния вид напитка - уиски, а се предлага за продажба като такава.

Въз основа на събраните доказателства Комисията се произнесе, че е налице нелоялна търговска практика, издадена е заповед за забрана на нейното прилагане в бъдеще. През миналата година са извършени 442 инспекции по спазване изискванията на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Съставени са 49 акта и са издадени 80 наказателни постановления. Извършени са 676 проверки в търговски обекти за мъжки и дамски облекла, бельо, спално бельо, текстилни продукти за бита - пердета, платове, килими, мокети, прежди и други.

Проверявано е за спазването на разпоредбите на законодателството по отношение изискванията за обявяване на цените, както и за предоставянето на пълна и вярна информация върху етикетите на предлаганите за продажба стоки. Инспекторите са следили и също така и за наличие на задължителната информация на входа на търговските обекти и за поддържането на регистър на предявените рекламации.

Само при една от проверките е констатирано, че върху поставения от търговеца етикет е посочена информация за влакнестия състав, различна от тази върху пришития от производителя текстилен етикет. По кампанията са съставени 16 акта за нарушение.

Инспектирани са 708 търговски обекта, предлагащи за продажба мъжки и дамски обувки. Съставени 28 акта за нарушения на разпоредбата за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките. От извършените 482 инспекции по спазване изискванията на Закона за потребителския кредит 104 са по възложената за месеците февруари и март 2018г. кампания, а останалите 378 - по постъпили жалби на потребители.